Про журнал

Рік заснування: 1995.
ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
Тел.: 776-14-80.
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Поточний номер

№ 28 (2021)
Опубліковано: 2021-09-28

Весь випуск

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Переглянути всі випуски