Записки з українського мовознавства

Рік заснування: 1995.
ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Ковалевська Тетяна Юріївна, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
Тел.: 776-14-80.
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 25 (2018)

Зміст

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

СТРУКТУРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМЕН-ЗАПОЗИЧЕНЬ В ОСНОВАХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ PDF
Ю. Б. Бабій 3-10
ЕРГОНІМІКА МИКОЛАЇВЩИНИ: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНЕ ПРОЧИТАННЯ PDF
В. В. Желязкова 10-17
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОНАДБУЗЬКОГО АРЕАЛУ PDF
С. С. Поліщук 17-26
«ФУТБОЛЬНЕ ГРИЩЕ – ФУДБАЛЕВЕ ІГРИЩЕ»: ВАРІАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
І. Р. Процик 26-37
ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В НЕОФІЦІЙНИХ ІМЕНУВАННЯХ PDF
Г. В. Сеник 37-45

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА

РЕЗУЛЬТАТИВ І ДІАТЕЗА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) PDF
Ю. О. Голоцукова 46-54
СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ БЛАГО ТА ДРУГИМ ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Р. О. Коца 54-65
ВНУТРІШНІЙ СИНКРЕТИЗМ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЧЕНЬ З АСЕМАНТИЧНИМ КОРЕЛЯТОМ PDF
А. В. Онатій 65-81
ДІЄСЛІВНІ ДЕМІНУТИВНІ УТВОРЕННЯ ЯК ОЗНАКА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ PDF
Н. М. Хрустик 81-87

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

ЕТНІЧНІ Й РЕЛІГІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» PDF
С. В. Форманова, Л. І. Хаценко 88-96
РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК» І МАКСА ФРАЯ «КАЗКИ СТАРОГО ВІЛЬНЮСА») PDF
О. О. Бойко 97-105
АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ЛЕКСИКОНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА PDF
А. Л. Порожнюк 105-115

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

МОВНА СИТУАЦІЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І–ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ М. НІКОПОЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Антонюк, О. І. Кліщевнікова 116-127
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБСЯГ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ЯК ОДИНИЦІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ PDF
Н. А. Гайдук 127-136
УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПІВДЕННОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЗОН: ДЕВІАНТНІ ПРОЦЕСИ PDF
М. Л. Дружинець 136-145
ДИСКУРСИВНЕ РОЗГОРТАННЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Н. О. Єщенко 145-157
МОВНА СИТУАЦІЯ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД 2012 – 2013 ТА 2014 – 2015 РОКІВ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИТУВАННЯ PDF
У. В. Кришталь 157-164
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Г. Г. Стойкова 164-172

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ТЕКТОНІКА КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ PDF
Т. Ю. Ковалевська 173-183
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У СКЛАДІ ЗАГОЛОВКОВИХ ФРАЗЕМ PDF
І. В. Лакомська 183-191
КЛЮЧОВІ СЛОВА РЕКЛАМНИХ ТЕКТІВ ЯК КОНЦЕНТРИ СУГЕСТІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВИ PDF
О. М. Олексюк 191-197
СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ ТАКТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ) PDF
А. П. Романченко 197-209
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ: ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА PDF
М. С. Славінська 210-219
СИНТАКСИЧНИЙ ПОВТОР ЯК ЗАСІБ СУГЕСТІЙНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ) PDF
Г. М. Слишинська 219-227
ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ПРОФІЛЮ АДРЕСАТА ЯК АКТИВАТОРИ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРИ СЕМІОТИЧНОЇ ГЕНЕЗИ КОМУНІКАТИВНИХ КОДІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ PDF
О. В. Щербак 227-236
АЛГОРИТМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН PDF (English)
А. V. Kovalevska 236-248