Про журнал

Рік заснування: 1995.
ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931
Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.
Мова видання: українська, англійська, польська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Ковалевська Т. Ю.,  д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.
Тел.:+38(048)7761480.
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net

Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Анонси

Участь у Сьомих міжнародних наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

2022-05-31

Шановні колеги!

Редакційна колегія подовжила термін подання статей: для участі в Сьомих Карпенківських читаннях просимо до 15 червня 2022 року на електронну адресу кафедри української мови kafukrmovaonu@ukr.net надіслати матеріали в такому форматі

Читати більше про Участь у Сьомих міжнародних наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка