DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.127850

«РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ» С. КАРАВАНСЬКОГО ЯК ЕТАП НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

О. І. Южакова

Анотація


У статті розглянуто особливості структури лексикографічної праці С. Караванського, проаналізовано українські еквіваленти до російських іменників з процесуальним значенням, до дієприкметників на -щий(ся), -(в)ший(ся), -мый, до певних іменників, дієслів, прикметників (зокрема, із суфіксом -очн- та компонентами -видный, -образный, -подобный), займенників та зворотів з ними (фразем). Дослідження сприятиме популяризації поглядів ученого на проблему відродження українського слова.

Ключові слова


макро- і мікрострукура словника; словникова стаття; заголовне слово; калька

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, O. I., Karpenko, Yu. O., Mykytyn-Druzhynets M. L. (2006), The Contemporary Ukrainian language. Phonetics. Phonology. Orthoepy. Script. Spelling. Lexicology. Lexicography [Suchasna ukrayins`ka mova. Fonety`ka. Fonologiya. Orfoepiya. Grafika. Orfografiya. Leksy`kologiya. Leksy`kografiya], Akademiia, Kyiv, 368 p.

Voinalovych, O., Morguniuk V. (1977), Russian-Ukrainian Dictionary of Scientific and Technical Language. Process notion terminology [Rosijs`ko-ukrayins`ky`j slovny`k naukovoyi i texnichnoyi movy`. Terminologiya procesovy`x ponyat`], Vyrii, Kyiv, 256 p.

Karavanskyi, S. (2006), Russian-Ukrainian Dictionary of Complicated Vocabulary [Rosijs`ko-ukrayins`ky`j slovny`k skladnoyi leksy`ky`], BaK, Lviv, XIV + 562 p.

Karavanskyi, S. (2009), The Ukrainian Language Secrets [Sekrety` ukrayis`koyi movy`], BaK, Lviv, 344 p.

Karavanskyi, S. (2016), Idiocy of Stalinist Russification in the State Language of Ukraine [Idioty`zmy` stalins`koyi yary`zhky` u derzhavnij movi Ukrayiny`], Bak, Lviv, 224 p.

Karpenko, Yu. O. (2009), Introduction to Linguistics [Vstup do movoznavstva], Akademiia, Kyiv, 336 p.

Kocherha, O., Meinarovych, Ye. (2010), English-Ukrainian-English Dictionary of Scientific Language (Physics and Related Sciences) [Anglo-ukrayins`ko-anglijs`ky`j slovny`k naukovoyi movy` (fizy`ka ta sporidneni nauky`)], Nova Knyha, Vinnytsia, part 2 (Ukrainian-English), XXXIV + 1566 c.

Krysin, L. P. (2008), Word in the Contemporary Texts and Dictionaries: Sketches on Russian Vocabulary and Lexicography [Slovo v sovremennyh tekstah i slovarjah: ocherki o russkoj leksike i leksikografii], Znak, Moscow, 320 p.

Kurylo, O. (2008), Notes on the Contemporary Ukrainian Literary Language [Uvahy do suchasnoyi ukrayins’koyi literaturnoyi movy], Osnovy, Kyiv, 303 p.

Masenko, L. (2004), Language and Society. Post-colonial Dimension [Mova i suspil’stvo. Postkolonial’nyy vymir], Akademiia, Kyiv, 163 p.

Ostrovskyi, V. I., Ostrovska, H. F. (2008), The Ukrainian for This Is… [A ukrayins’koyu kazhut’ tak…], Astroprint, Odesa, vol. VIII, 400 p.

Grytsenko, P. Yu., Hnatiuk, I. S., Holovaschuk, S. I., Zhaivoronok, V., at alias (2011-2014), Russian-Ukrainian Dictionary in 4 vol. [Rosiys’ko-ukrayins’kyy slovnyk: u 4 t.], Znannia, Kyiv.

Hinzburh, M. D., Trebuliova, I. O., Levina, S. D., Kornilovska, I. M. (2007), Ukrainian Business and Professional Language: Practical Workbook for Every Day [Ukrayins’ka dilova i fakhova mova: praktychnyy posibnyk na shchoden’], INKOS, Kyiv, 672 p.

Farion, I. (2013), Standard Language: Destruction, Quest, Reconstruction (Speech Standards for Public People) [Movna norma: znyshchennya, poshuk, vidnova (kul’tura movlennya publichnykh lyudey)], Misto NV, Ivano-Frankivsk, 332 p.

Cherednichenko, O. (2007), On Language and Translation [Pro movu i pereklad], Lybid, Kyiv, 248 p.

Shevchuk, S. V., Klymenko, I. V. (2010), The Ukrainian Language with Respect to Occupational Orientation [Ukrayins’ka mova za profesiynym spryamuvannyam], Alerta, Kyiv, 696 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. І. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія [навчальний посібник] / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови. Термінологія процесових понять / О. Войналович, В. Моргунюк. – К.: Вирій, 1977. – 256 с.

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006. – ХIV + 562 с.

Караванський С. Секрети україської мови [монографія] / С. Караванський. – Львів : БаК, 2009. – 344 с.

Караванський С. Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України [монографія] / С. Караванський. – Львів : БаК, 2016. – 224 с.

Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства [підручник] / Ю. О. Карпенко. – К. : Академія, 2009. – 336. – (Серія «Альма-матер»).

Кочерга О. Англо-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) / О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – Ч. ІІ – українсько-англійська. – XXXIV + 1566 c.

Крысин Л. П. Слово в современных текстах и словарях: очерки о русской лексике и лексикографии [монография] / Л. П. Крысин – М. : Знак, 2008. – 320 с.

Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 303 с.

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір [монографія] / Л. Масенко. – К. : КМ Академія; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 2004. – 163 с.

Островський В. І. А українською кажуть так… / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – Одеса : Астропринт, 2008. – 400 с. – (Серія «Берег Овідія». Т. VIII).

Російсько-український словник : у 4 т. / П. Ю Гриценко, І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін. – К. : Знання, 2011–2014.

Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) [монографія] / І. Фаріон. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 332 с.

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за ред. М. Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

Чередніченко О. Про мову і переклад [монографія] / О. Чередніченко.– К. : Либідь, 2007. – 248 с.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням [підручник] / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)