DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131401

МОВНА СИТУАЦІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

О. М. Данилевська

Анотація


У статті узагальнено результати соціолінгвістичного дослідження мовного середовища загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (масове опитування, анкетування старшокласників та експертів). Зроблено висновок про диглосний характер білінгвізму, поширеного в школах України, що загалом не відповідає настановам мовців щодо перспектив мовної освіти в державі. Простежено зміни в оцінці мовного середовища шкіл у період від 2006 по 2017 р.

Ключові слова


соціолінгвістика; мовна ситуація у сфері освіти; диглосний білінгвізм; мовна поведінка школярів

Повний текст:

PDF

Посилання


Bieliaiev, O. M. (1997), Stanovlennia i rozvytok metodyky movy // Ukrainska mova i literatura v shkoli, № 11, рр. 51–63.

Burda, T. M. (2002), Movna povedinka osobystosti v umovakh ukrainsko-rosiiskoho bilinhvizmu (molodizhne seredovyshche m. Kyieva): Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.01 / NAN Ukrainy; Instytut ukrainskoi movy, K., 22 р.

Vyshniak, O. I. (2008), Metodyky sotsiolohichnykh doslidzhen funktsionuvannia ta statusu mov v Ukraini // Movna sytuatsiia v Ukraini: mizh konfliktom i konsensusom, IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, К., 398 р.

Danylevska, O. M. (2014), Elementy totalitarnoi movy v dyskursi dytiachoi knyzhky (na materiali pidruchnykiv z istorii Ukrainy periodu nezalezhnosti) // Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy: teoriia ta metodyka navchannia, №6, рр. 41 – 48.

Danylevska, O. M. (2013), Typy movnoi povedinky kyivskykh shkoliariv // Ukrainska mova, № 2, р. 56 – 67.

Danylevska, O. M. (2015), Yakisni kharakterystyky movnoi sytuatsii u sferi osvity (za rezultatamy anketuvannia kyivskykh shkoliariv) // Naukovi zapysky. KDPU im. V. Vynnychenka, Kirovohrad, Vypusk 137, Seriia : Filolohichni nauky (movoznavstvo), рр. 373 – 379.

Danylevska, O. M. (2015), Movne seredovyshche v osviti: prostir komfortu chy kompromisu (za rezultatamy anketuvannia kyivskykh shkoliariv) // Ukrainska mova i literatura v shkolakh Ukrainy, №3, рр. 17 – 21.

Zalizniak, H. M., Masenko, L. T. (2001), Movna sytuatsiia Kyieva: den sohodnishnii ta pryideshnii,: Vyd. dim «KM Akademiia», К., рр. 93 – 95.

Ivakhniuk, O. «U kyivskii shkoli № 78 do ukrainskoi movy stavliatsia yak do chohos nepryiemnoho i v zhytti nepotribnoho» [http://novostiua.org/news/218147-u_kijivsjkij_shkoli_78_do_ukrajinsjkoji_movi_stavljatjsja_jak_do_chogosj_neprijemnogo_i_v_hitti_nepotribnogo

Kalynovska, O. (2008), Movna sytuatsiia v sferi osvity // Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraini: Analiz i rekomendatsii, Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», К., рр. 196 – 233.

Masenko, L. T. (1995), Rol ofitsiinoi ideolohii 70-kh rokiv u pohlyblenni deformatsii movnoi sytuatsii v Ukraini // Mova totalitarnoho suspilstva, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni, Instytut ukrainskoi movy, К., 126 р.

Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraini : Analiz i rekomendatsii (2008),, Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», К., 363 р.

Pro pidsumky rozvytku doshkilnoi, zahalnoi serednoi, profesiino-tekhnichnoi ta pozashkilnoi osvity u 2014/2015 navchalnomu rotsi ta zavdannia na 2015/2016 navchalnyi rik // Informatsiini materialy dlia rozghliadu na kolehii Ministerstva osvity i nauky.

Skandalni pidruchnyky: matematyka z 153 pomylkamy, istoriia bez Holodomoru y bukvari z dyvnymy mapamy http://tyzhden.ua/News/92659

Statystychnyi zbirnyk. Ukraina – 2015 (2016), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Kyiv.

Farion I. UVAHA!!!! Riatuimosia! ANHLIISKO-MOSKOVSKYI SURZhYK U TESTI Z UKRAINSKOI MOVY na ZNO !!!!!UKRSURZh chy UKRINHLISh???? http://ukr-biz.com.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєляєв О. М. Становлення і розвиток методики мови / О. М. Бєляєв //Українська мова і література в школі. – 1977. – № 11. – С. 51–63.

Бурда Т. М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. М. Бурда / НАН України; Інститут української мови. – К., 2002. – 22 с.

Вишняк О. І. Методики соціологічних досліджень функціонування та статусу мов в Україні / О. І. Вишняк // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.

Данилевська О. М. Елементи тоталітарної мови в дискурсі дитячої книжки (на матеріалі підручників з історії України періоду незалежності) / О. М. Данилевська // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – №6. – С. 41 – 48.

Данилевська О. М. Типи мовної поведінки київських школярів / О. М. Данилевська // Українська мова. – 2013. – № 2. – С. 56 – 67.

Данилевська О. М. Якісні характеристики мовної ситуації у сфері освіти (за результатами анкетування київських школярів) / О. М. Данилевська // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 373 – 379.

Данилевська О. М. Мовне середовище в освіті: простір комфорту чи компромісу (за результатами анкетування київських школярів) / О. М. Данилевська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – №3. – С. 17 – 21.

Залізняк Г. М., Масенко Л. Т. Мовна ситуація Києва : день сьогоднішній та прийдешній / Г. М. Залізняк , Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 93 – 95.

Івахнюк О. «У київській школі № 78 до української мови ставляться як до чогось неприємного і в житті непотрібного» / О. Івахнюк // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novostiua.org/news/218147-_kijivsjkij_shkoli_78_do_ukrajinsjkoji_movi_stavljatjsja_jak_do_chogosj_neprijemnogo_i_v_hitti_nepotribnogo

Калиновська О. Мовна ситуація в сфері освіти / О. Калиновська // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. – К. : Видавничий дім ««Києво-Могилянська Академія», 2008. – С. 196 – 233.

Масенко Л.Т. Роль офіційної ідеології 70-х років у поглибленні деформації мовної ситуації в Україні / Л. Т. Масенко // Мова тоталітарного суспільства. – К. : Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. – 1995. – 126 с.

Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. – 363 с.

Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти у 2014/2015 навчальному році та завдання на 2015/2016 навчальний рік // Інформаційні матеріали для розгляду на колегії Міністерства освіти і науки.

Скандальні підручники: математика з 153 помилками, історія без Голодомору й букварі з дивними мапами http://tyzhden.ua/News/92659

Статистичний збірник. Україна – 2015 // Державна служба статистики України. – Київ, 2016.

16. Фаріон І. УВАГА!!!! Рятуймося! АНГЛІЙСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ СУРЖИК У ТЕСТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ на ЗНО !!!!!УКРСУРЖ чи УКРІНГЛІШ???? / І. Фаріон // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukr-biz.com.ua/

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)