МОВНА СИТУАЦІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор(и)

  • О. М. Данилевська Інститут української мови НАНУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131401

Ключові слова:

соціолінгвістика, мовна ситуація у сфері освіти, диглосний білінгвізм, мовна поведінка школярів

Анотація

У статті узагальнено результати соціолінгвістичного дослідження мовного середовища загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (масове опитування, анкетування старшокласників та експертів). Зроблено висновок про диглосний характер білінгвізму, поширеного в школах України, що загалом не відповідає настановам мовців щодо перспектив мовної освіти в державі. Простежено зміни в оцінці мовного середовища шкіл у період від 2006 по 2017 р.

Посилання

Bieliaiev, O. M. (1997), Stanovlennia i rozvytok metodyky movy // Ukrainska mova i literatura v shkoli, № 11, рр. 51–63.

Burda, T. M. (2002), Movna povedinka osobystosti v umovakh ukrainsko-rosiiskoho bilinhvizmu (molodizhne seredovyshche m. Kyieva): Avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.01 / NAN Ukrainy; Instytut ukrainskoi movy, K., 22 р.

Vyshniak, O. I. (2008), Metodyky sotsiolohichnykh doslidzhen funktsionuvannia ta statusu mov v Ukraini // Movna sytuatsiia v Ukraini: mizh konfliktom i konsensusom, IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, К., 398 р.

Danylevska, O. M. (2014), Elementy totalitarnoi movy v dyskursi dytiachoi knyzhky (na materiali pidruchnykiv z istorii Ukrainy periodu nezalezhnosti) // Istoriia i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrainy: teoriia ta metodyka navchannia, №6, рр. 41 – 48.

Danylevska, O. M. (2013), Typy movnoi povedinky kyivskykh shkoliariv // Ukrainska mova, № 2, р. 56 – 67.

Danylevska, O. M. (2015), Yakisni kharakterystyky movnoi sytuatsii u sferi osvity (za rezultatamy anketuvannia kyivskykh shkoliariv) // Naukovi zapysky. KDPU im. V. Vynnychenka, Kirovohrad, Vypusk 137, Seriia : Filolohichni nauky (movoznavstvo), рр. 373 – 379.

Danylevska, O. M. (2015), Movne seredovyshche v osviti: prostir komfortu chy kompromisu (za rezultatamy anketuvannia kyivskykh shkoliariv) // Ukrainska mova i literatura v shkolakh Ukrainy, №3, рр. 17 – 21.

Zalizniak, H. M., Masenko, L. T. (2001), Movna sytuatsiia Kyieva: den sohodnishnii ta pryideshnii,: Vyd. dim «KM Akademiia», К., рр. 93 – 95.

Ivakhniuk, O. «U kyivskii shkoli № 78 do ukrainskoi movy stavliatsia yak do chohos nepryiemnoho i v zhytti nepotribnoho» [http://novostiua.org/news/218147-u_kijivsjkij_shkoli_78_do_ukrajinsjkoji_movi_stavljatjsja_jak_do_chogosj_neprijemnogo_i_v_hitti_nepotribnogo

Kalynovska, O. (2008), Movna sytuatsiia v sferi osvity // Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraini: Analiz i rekomendatsii, Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», К., рр. 196 – 233.

Masenko, L. T. (1995), Rol ofitsiinoi ideolohii 70-kh rokiv u pohlyblenni deformatsii movnoi sytuatsii v Ukraini // Mova totalitarnoho suspilstva, Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni, Instytut ukrainskoi movy, К., 126 р.

Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraini : Analiz i rekomendatsii (2008),, Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska Akademiia», К., 363 р.

Pro pidsumky rozvytku doshkilnoi, zahalnoi serednoi, profesiino-tekhnichnoi ta pozashkilnoi osvity u 2014/2015 navchalnomu rotsi ta zavdannia na 2015/2016 navchalnyi rik // Informatsiini materialy dlia rozghliadu na kolehii Ministerstva osvity i nauky.

Skandalni pidruchnyky: matematyka z 153 pomylkamy, istoriia bez Holodomoru y bukvari z dyvnymy mapamy http://tyzhden.ua/News/92659

Statystychnyi zbirnyk. Ukraina – 2015 (2016), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Kyiv.

Farion I. UVAHA!!!! Riatuimosia! ANHLIISKO-MOSKOVSKYI SURZhYK U TESTI Z UKRAINSKOI MOVY na ZNO !!!!!UKRSURZh chy UKRINHLISh???? http://ukr-biz.com.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА