DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131408

ПРО МОВУ ЯК ДУХОВНУ ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТА ОКРЕМІШНІСТЬ НАЦІЇ

Г. Г. Стойкова

Анотація


Мета статті – розкрити феномен мови як духовної зумовленості та окремішності нації, як найважливішу народну окремішність. Предметом розгляду є мова як матеріально-ідеальне явище. Результатом вивчення проблеми є доведення, що мова є найважливішим національним ідентифікатором і тому без національного ідеалу, сконцентрованим виявом якого є мова, неможливе усвідомлення своєї відмінності-самобутності у світі. Нація, яка втрачає свою рідну мову і приймає чужу, не має духовної самостійності. Така нація не має душевної бадьорості і проявляє апатію і млявість. Вона не спроможна утвердити свого права на життя поміж інших націй і через саме життя засуджена на смерть. Отже, лише сильна національна воля є критерієм життєздатності нації. Висновки: індивідуальність духу народу яскраво виражена в національній мові. Спільні дії індивідуума і його народу базовані на мові, якою і з допомогою якої народ думає. Необхідно демонструвати дух як найважливішу народну окремішність. У цьому аспекті убачаємо подальші пошуки розмаїтості мов і народів, зумовлених різним проявом духовної сили.


Ключові слова


національна мова; національний ідеал; духовна самостійність; слово; національна окремішність

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, B. M. (2012), A Way to a Truth [Put’ k istine], Eksmo, Moscow, 656 p.

Vozniak, T. (1998), Revival of Hebrew and Ukrainian, Texts and translations [Vidrodzhennia ivrytu ta ukrainskoi movy, Teksty ta pereklady], Folio, Kharkiv, 345 p.

Gumboldt, V. fon. (1956), About Development of a Structure of Human Languages and its Influence on Spiritual Development of the Human Race, Anthology of linguistics history – XIX–XX centuries [O razvitii chelovecheskikh yazykov i ego vlijanii na dukhovnoe razvitie chelovecheskogo roda, Khrestomatija po istirii jazykoznanija XIX–XX vekov], Progress, Moscow, 172 p.

Herder, Jogan G. (2000), Language and National Identity, Nationalism. Anthology [Mova i natsionalna indyvidualnist, Natsionalizm, Antologija], Smoloskip, Kiev, 220 p.

Zabuzhko, O. (2001), The Reporting from the 2000th year [Reportazh iz 2000-go roku], Fakt, Kyiv, 95 p.

Kessedi, F. (1992), People and Nation, Philosophical and sociological thought [“Narod i natsija”, Filosofskaja i sotsiologicheskaja mysl’], Progress, No. 6, pp. 71–94.

Movchan, P. (1994), Language is the Space Phenomenon [Mova – javyshche kosmichne], Prjsvita, Kyiv, 168 p.

Pogribnyj, A. (1999), If We Studied as it is Necessary. Talk on Sore [Yakby my vchylys jak treba… Rozmovy pro nabolile], Prjsvita, Kyiv, 336 p.

Tymoshevs’kyj, O. (1912), Language and Nationality [Mova i nacional’nist’], Chernivci, 123 p.

Fedyk, O. (2000), Language as Spiritual Adequate of the World (Reality) [Mova yak dukhovnyi adekvat svitu (dijsnosti)], Misioner, Lviv, 298 p.

Saussure, F. de (1993), Course of the General Linguistics [Kurs zagalnoi lingvistyky], Kyiv, 383 p.

Franko, І. (2000), Outside of Possible, Nationalism. Anthology [Poza mezhamy mozhlyvogo, Natsionalizm, Antologija], Smoloskip, Kyiv, 872 p.

Chekhovych, K. (1931), Thoughts About. Chat on a Nationality [Dumky O. Potebeni pro natsionalnist], Lviv, 187 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов Б. М. Путь к истине / Борис Абрамов. – М. : Эксмо, 2012. – 656 с.

Возняк Т. Відродження івриту та української мови / Т.Возняк // Тексти та переклади. – Харків : Фоліо, 1998. – 345 с.

Гумбольдт В. фон. О развитии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / Вильгельм фон Гумбольдт // Хрестоматия по истории языкознания ХІХ–ХХ веков. – М. : Прогресс, 1956. – 172 с.

Гердер Й. Г. Мова й національна індивідуальність / Йоган Г. Гердер // Націоналізм : Антологія. – К. : Смолоскип, 2000. – 220 с.

Забужко О. Репортаж із 2000-го року. – К. : Факт, 2001. – 95 с.

Кесседи Ф. Народ и нация / Ф. Кесседи // Философская и социологическая мысль. – Москва : Прогресс, 1992. – № 6. – С. 71–94.

Мовчан П. Мова – явище космічне / П. Мовчан. – К. : Просвіта, 1994. – 168 с.

Погрібний А. Якби ми вчились так, як треба… Розмови про наболіле / А. Погрібний. – К. : Просвіта, 1999. – 336 с.

Тимошевський О. Мова і національність / О. Тимошевський. – Чернівці, 1912. – 123 с.

Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / О. Федик. – Львів : Місіонер, 2000. – 298 с.

Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Фердинанд де Сосюр. – К., 1993 – 383 с.

Франко І. Поза межами можливого / Іван Франко // Націоналізм : Антологія. – К. : Смолоскип, 2000. – 872 с.

Чехович К. Думки О. Потебні про національність / К. Чехович. – Львів, 1931. – 187 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)