DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131428

ВЕРБАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУГЕСТИВНИХ ПАТЕРНІВ

А. В. Ковалевська

Анотація


Стаття присвячена вивченню феномена інформаційних воєн (ІВ) в інформаційному просторі держави і є авторською класифікацією ІВ. У роботі охарактеризовано кожен із запропонованих типів ІВ як особливий комунікативний патерн, виявлені його особливості і способи ідентифікації, що уможливить мінімізацію негативного впливу ІВ.


Ключові слова


інформаційна війна; НЛП; сугестія; суггестивная лінгвістика; теорія брехні; ЗМІ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Asmolov, A. G. (1990), Psychology of the Individual [Psikhologiya lichnosti], MGU, Moscow, 367 p.

Borysnev, S. V. (2003), Sociology of Communication [Sotsiologiya kommunikatsii], UNITY-DANA, Moscow, 270 p.

Butyrina, M.V. (2009), Stereotypes of the Mass Conscience: Forming and Functioning Peculiarities in Media Environment [Stereotypy masovoyi svidomosti: osoblyvosti formuvannya ta funktsionuvannya u media seredovyshchi], Slovo, Dnipropetrovs’k. 368 p.

Bandler, R., Grinder, R. (1996) Structure of Magic [Struktura mahyy], Belyy krolik, St.-Petersburg, 496 p.

Law of Ukraine “On Information” (1992) [Zakon Ukrayiny «Pro informatsiyu»] http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Ivanov, V. F. (1999), Sociology of Mass Communication [Sotsiolohiya masovoyi komunikatsiyi], Tsentr vil’noyi presy, Kyiv, 212 p.

Kvit, S. (2008) Mass Communications [Masovi komunikatsiyi], Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya, Kyiv, 206 p.

Kovalevska, T. Y. (2001), Communicative Aspects of Neurolinguistic Programming [Komunikatyvni aspekty neyrolinhvistychnoho prohramuvannya], Odesa, Astroprint, 344 p.

Manoylo, A. V., Informational-psychological War: Factors Determining the Modern Armed Conflict Format [Informatsionno-psikhologicheskaya voyna: faktory, opredelyayushchie format sovremennogo vooruzhennogo konflikta] http://psyfactor.org/lib/psywar35.htm .

Pocheptsov, G. G. (2001), Theory of Communication [Teoriya kommunikatsii], Refl-Book, Moscow, 565 p.

Prysyazhnyuk, M., Zharkov, Y. Analysis of the Information Fight Means with the Help of Information Technologies, Forms and Their Application Means [Analiz zasobiv vedennya informatsiynoyi borot’by z vykorystannyam informatsiynykh tekhnolohiy, form i sposobiv yikh zastosuvannya] http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/component/content/article/51-kolonkaavtora/56-10082009.

Potyatynyk, B. (1996), Pathogenic Text [Patohennyy tekst], LDU, Lviv, 296 p.

Rizun, V. V. Sketches for the Methodology of Research on Social Communications [Nacherky do metodolohiyi doslidzhen’ sotsial’nykh komunikatsiy] http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf.

Smit, S. (2010) Hard book on How to Convince, Hypnotize, Compel Anyone. Little Book of the Strongest Hypnosis and Influence Techniques [Zhestkaya kniga o tom, kak ubedit’, zagipnotizirovat’, zastavit’ kogo ugodno. Malen’kaya kniga sil’neyshikh primov gipnoza i vozdeystviya], AST, Moscow, 224 p.

Toffler, A. (1999) The Third Wave [Tret’ya volna], Exmo, Moscow, 784 p.

Ekman, P. (2010) Psychology of Lies. Lie to Me if You Can [Psikhologiya lzhi. Obmani menya, esli smozhesh’], Piter, St.-Petersburg, 304 p.

S. Bok (1982) Secrets, Pantheon, New York, 332 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник / А. Г. Асмолов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.

Бориснев С. В. Социология коммуникации : учеб. Пособие для вузов / С. В. Бориснев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270с.

Бутиріна М. В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіа середовищі: Монографія / М. В. Бутиріна. – Дніпропетровськ: Видавництво «Слово», 2009. – 368 с. – Укр. мовою.

Бэндлер Р. Структура магии / Р. Бэндлер, Д. Гриндер. – СПб.: Белый кролик, 1996. – 496 с.

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [доступ 18.04.2017].

Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посібник / В. Ф. Іванов. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 212 с.

Квіт С. Масові комунікації: Підручник / С. Квіт. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія / Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2001. – 344 с.

Манойло А. В. Информационно-психологическая война: факторы, определяющие формат современного вооруженного конфликта / А. В. Манойло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/psywar35.htm [доступ 18.04.2017].

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М.:”Рефл-Бук”, К.: ”Ваклер”, 2001. – 656 c.

Присяжнюк М. Аналіз засобів ведення інформаційної боротьби з використанням інформаційних технологій, форм і способів їх застосування / М. Присяжнюк, Я. Жарков [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/component/content/article/51-kolonkaavtora/56-10082009, [доступ 18.04.2017].

Потятиник Б. Патогенний текст / Б. Потятиник, М. Лозинський. –– Л.: ЛДУ, 1996. –– 296 с.

Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. В. Різун [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf [доступ 18.04.2017] .

Смит С. Жесткая книга о том, как убедить, загипнотизировать, заставить кого угодно. Маленькая книга сильнейших примов гипноза и воздействия / Свен Смит. – М.: АСТ, 2010. – 224 с.

Тоффлер Э. Третья волна/ Э. Тоффлер. – М.: Эксмо, 1999. – 784 с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь / П. Экман. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с.

Bok S. Secrets / S. Bok. – New York: Pantheon, 1982. – 332 p.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)