DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.131429

ГРАМАТИКО-КОНСТРУКЦІЙНИЙ ПРОСТІР СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Т. Ю. Ковалевська

Анотація


Рецензія на наукове видання: Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія : [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко] / Г. В. Ситар. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 458 с.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ






ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)