DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141316

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОНАДБУЗЬКОГО АРЕАЛУ

С. С. Поліщук

Анотація


У статті схарактеризовано фонетичні й лексико-семантичні особливості східноподільських і західностепових говірок, поширених на території Середнього Надбужжя. Риси заналізованих діалектних одиниць проілюстровано прикладами живого мовлення їхніх носіїв. Загалом польові записи здійснено в 74 населених пунктах середньонадбузького ареалу протягом 2013 – 2015 рр. Увагу зосереджено на сільськогосподарській лексиці.

Ключові слова


лексема; семема; ознака; риса; говір; говірка; середньонадбузький ареал; Середнє Надбужжя

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko, S. P. (1980), Ukrainian dialectology: textbook, [Ukrajinsjka dialektologhija: navch. posib.], Vyshha shkola, K., 246 р.

Berezovsjka, Gh. Gh. (2012), Eastern Podillian dialects in the context of Podillian dialect, [Skhidnopodiljsjki ghovirky v konteksti podiljsjkogho ghovoru], Filologhichnyj visnyk Umansjkogho derzh. ped. un-tu im. P. Tychyny: zb. nauk. pracj, vidp. red. Gh. I. Martynova, Vizavi, Umanj, Vyp. 3, рр. 8–14.

Ghrycenko, P. Ju. (2000), Steppe dialect, [Stepovyj ghovir], Ukrajinsjka Mova: encyklopedija, Ukrajinsjka encyklopedija, K., [elektronnyj resurs], rezhym dostupu do dokumenta: http://litopys.org.ua/ukrmova/um171.htm

Zhylko, F. T. (1955), Essays on dialectology of the Ukrainian language: textbook, [Narysy z dialektologhiji ukrajinsjkoji movy: navch. posib.], Radjansjka shkola, K., 316 р.

Prylypko, N. P. (2000), Podillian dialect, [Podiljsjkyj ghovir], Ukrajinsjka Mova: encyklopedija, Ukrajinsjka encyklopedija, K., [elektronnyj resurs], rezhym dostupu do dokumenta: http://litopys.org.ua/ukrmova/um180.htm

Romanchenko, A. P. (2016), The dialect of Bandurovo village (Hayvoron distric, Kyrovograd region), [Ghovirka sela Bandurove Ghajvoronsjkogho rajonu Kirovoghradsjkoji oblasti], Zapysky z ukrajinsjkogho movoznavstva: zb. nauk. pracj, ghol. red. T. Ju. Kovalevsjka, PolyPrynt, Odesa, Vyp. 23, pp. 67–74.

Sources

AUM – (1984 – 2001), Atlas of the Ukrainian Language: 3 Vol. set [Atlas ukrainskoi movy: u 3 t.], Nauk. dumka, K., T. 1–3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевзенко С. П. Українська діалектологія : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Березовська Г. Г. Східноподільські говірки в контексті подільського говору / Г. Г. Березовська // Філологічний вісник Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини : зб. наук. праць / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань : Візаві, 2012. – Вип. 3. – С. 8–14.

Гриценко П. Ю. Степовий говір [Електронний ресурс] / П. Ю. Гриценко // Українська мова. Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – Режим доступу до документа : http://litopys.org.ua/ukrmova/um171.htm

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови : навч. посіб. / Ф. Т. Жилко. – К. : Радянська школа, 1955. – 316 с.

Прилипко Н. П. Подільський говір [Електронний ресурс] / Н. П. Прилипко // Українська Мова : енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – Режим доступу до документа : http://litopys.org.ua/ukrmova/um180.htm

Романченко А. П. Говірка села Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області / А. П. Романченко // Записки з українського мовознавства : зб. наук. праць / Гол. ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : «ПолиПринт», 2016. – Вип. 23. – С. 67–74.

Джерела

АУМ – Атлас української мови: у 3 т. – К. : Наук. думка, 1984–2001. – Т. 1–3.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)