DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141321

ДІЄСЛІВНІ ДЕМІНУТИВНІ УТВОРЕННЯ ЯК ОЗНАКА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ

Н. М. Хрустик

Анотація


У статті розглядаються дієслівні деривати зі значенням суб’єктивної оцінки. Досліджуються особливості їх деривації та характер морфемної структури. Обґрунтовується статус афіксів, якими вони творяться, як вставних морфем. Акцентується увага на деяких особливостях функціонування здрібніло-пестливих інфінітивних форм. Відзначається, що деривація дієслівних демінутивів є ознакою українського словотвору.


Ключові слова


дієслівні демінутиви; морфемна структура; словотворення; вставні афікси; ознака українського словотвору

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko, S. P. (1960), Historical morphology of Ukrainian [Istorychnamorfolohiya ukrains’koyi movy], Zakarpats. region edition, Uzhhorod, 207 p.

Horpynych, V. O. (1999), The modern Ukrainian literary language. Morphemics.Word-formation. Morphonology [Suchasna ukrayins’ka literaturna mova. Morfemika. Slovotvir. Morfonolohiya], Vysh. shk., Kyiv, 270 p.

Morphology / ed by V. M. Rusanivskyy (1969) [Morfolohya. Suchasna ukrains’kaliteraturna mova za zahal. red. I. K. Bilodida], Nauk. dumka, Kyiv, Vol. 2, 583 p.

Khrustyk, N. M. (2009), To the problem of epenthetic morphemes in Ukrainianlanguage [Do problemy vstavnykh morfem v ukrains’kiy movi, Zbirnyk naukovykh prats’: filolohichni doslidzhennya], ONU named after I. I. Mechnykov, Odesa, No 20, pp. 219–224.

Khrustyk, N. M. (2009), To the problem of epenthetic morphemes in adverbs [Doproblemy vstavnykh morfem u pryslivnykakh, Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z ukrayins’koho movoznavstva], Astroprynt, Odesa, No 18, pp. 225–231.

Khrustyk, N. M. (2013), The issue of epenthetic morphemes in Ukrainian languageand infixal derivation method [Problema vstavnykh morfem v ukrains’kiy movi ta infixalnnyi sposib slovotvorennya, Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z ukrayins’koho movoznavstva], Astroprynt, Odesa, No 20, pp. 112–118.

Khrustyk, N. M. (1999), Concerning the intersection of morphs and infixes inUkrainian language [Pro perervani morfy ta infixy v ukrayins’kiy movi, Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z zagalnoyi lingvistyky], Astroprynt, Odesa, No 1, pp. 43–48.

Yatsenko, I. T. Morphemic analisis : dictionary in 2 Vol. (1980 – 1981)[Morfemnyy analiz : slovnyk u 2 t.], Vysh. shk., Kyiv, Vol. 1, 356 p.; Vol. 2, 352 p. Sorces

The ballades. The love and the interrelations from before the marriage (1987)[Balady. Kokhannya ta doshlyubni vzayemyny], Nauk. dumka, Kyiv, 472 p.

The ballades. The relate relations of houshold (1988) [Balady. Rodynno-pobutovistosunky], Nauk. dumka, Kyiv, 528 p.

The wedding songs (1982) [Vesilni pisni], Nauk. dumka, Kyiv, 680 p.

The childish folklore (1986) [Dytyachyy folklor], Dnipro, Kyiv, 304 p.

Zayko V. A. (2014), The Ukrainian lexicon [Ukrayins’kyy leksykon], TzOV«Terno-hraf», Ternopil, 444 p.

The ceremony songs of calendar (1987) [Kalendarno-obryadovi pisni], Dnipro,Kyiv, 396 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови (Нариси із словозміни та словотвору) / С. П. Бевзенко. – Ужгород : Закарп. обл. вид-во, 1960. – 416 с.

Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : навч. посіб. / В. О. Горпинич. – К. : Вища шк., 1999. – 207 с.

Морфологія // Сучасна українська літературна мова /за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – Кн. 2. – 583 с.

Хрустик Н. М. До проблеми вставних морфем в українській мові / Н. М. Хрустик // Філологічні дослідження : зб. наук. пр. – Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 2009. – С. 219–224.

Хрустик Н. М. До проблеми вставних морфем у прислівниках / Н. М. Хрустик // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 18. – С. 225–231.

Хрустик Н. М. Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення / Н. М. Хрустик // Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 112–118.

Хрустик Н. М. Про перервані морфи та інфікси в українській мові / Н. М. Хрустик // Записки з загальної лінгвістики : зб. наук. пр. – Одеса : Астропринт, 1999. – Вип. 1. – С. 43–48.

Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник. – К. : Вища шк.., 1980. – Т. 1. – 356 с.; 1981. – Т. 2. – 352 с.

Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К. : Наук. думка, 1987. – 472 с.

Балади. Родинно-побутові стосунки. – К. : Наук. думка, 1988. – 528 с.

Весільні пісні. – К. : Наук. думка, 1982. – 680 с.

Дитячий фольклор. – К. : Дніпро, 1986. – 304 с.

Зайко М. А. Український лексикон / М. А. Зайко. – [2-ге вид., випр., доп.]. –Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 444 с.

Календарно-обрядові пісні. – К. : Дніпро, 1987. – 396 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)