DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141324

АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ЛЕКСИКОНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

А. Л. Порожнюк

Анотація


Статтю присвячено дослідженню неолексикону творів Олеся Гончара «Прапороносці», «Тронка», «Твоя зоря». Аналізуються індивідуально-авторські номінації ознак, виражених прикметниками, дієприкметниками, співвідносними з ними словосполученнями. Індивідуально-авторські неологізми розглядаються як структурні елементи тематичних груп. Визначається синонімічний зв’язок індивідуально-авторських неологізмів із загальновживаною лексикою, з’ясовується їх стилістична роль у творах Олеся Гончара.


Ключові слова


індивідуально-авторські неологізми; художній текст; тематична група; семантичні зв’язки; синонімічні відношення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohutska, H. (1998), Author’s Neologisms in Works of Oles Honchar [Avtorski neolohizmy u tvorakh Olesia Honchara], Kultura slova. Kyiv, vyp. 51, pp. 24–30.

Honchar, O. (1978), Standard-bearers [Praporonostsi]. In: Honchar, O. Tvory: v 6 t. Kyiv: Dnipro, Vol. 1, 460 р.

Honchar, O. (1985), Your Dawn [Tvoya zorya]. Kyiv: Dnipro, 368 p.

Honchar, O. (1979), Tronka. In: Honchar, O. Tvory: v 6 t. Kyiv: Dnipro, Vol. 5, pp. 7–270.

Zaiets, V. (2017), The Derivational Paradigm of Neologisms in Oles Honchar’s Prose [Deryvatsiina paradyhma neolohizmiv prozy Olesia Honchara]. Pivdennyi arkhiv. Filolohichni nauky: Zbirnyk naukovykh prats. Kherson: KhDU, Vyp. LXII, pp. 33–36.

Novychenko, L. M. (1976), Ukrainian Soviet Novel [Ukrainskyi radianskyi roman]. Kyiv: Naukova Dumka, 132 p.

Oles Honchar оn the Language [Oles Honchar pro movu] (1978). Kultura slova, Kyiv: Naukova Dumka, Vyp. 14, pp. 12–15.

Pashko, L. V. (1994), Structural, Semantic and Stylistic Features of Author’s Neologisms in Works by Oles Honchar: PhD Thesis Abstract [Strukturno-semantychna ta stylistychna kharakterystyky avtorskykh neolohizmiv u tvorakh O. T. Honchara: avtoref. Dys. … kand. Filol. Nauk: 10.02.02 ]. Kharkiv: B. V., 20 p.

Pashunova, L. O. (1986), On Identifying Thematic and Lexical Landmarks in Text [Pro vyiavlennia leksyko-tematychnykh oriientyriv u teksti]. Movoznavstvo, No. 2, pp. 57–61.

Snizhko, N. V. (2017), Oles Honchar’s Neolexicon: Lexicological and Lexicographic Approaches [Neoleksykon Olesia Honchara: leksykolohichnyi ta leksykohrafichnyi vymiry]. Ukrainska Mova. No. 2, pp. 98–109.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богуцька Г. Авторські неологізми у творах Олеся Гончара / Г. Богуцька, Є. Регушевський, М. Разумейко // Культура слова. – К., 1998. – Вип. 51. – С. 24–30.

Гончар О. Прапороносці / О. Гончар // Твори: В 6 т. – К.: Дніпро, 1978. – Т. 1. – 460 с.

Гончар О. Твоя зоря / О. Гончар. – К.: Дніпро, 1985. – 368 с.

Гончар О. Тронка / О. Гончар // Твори: В 6 т. – К.: Дніпро, 1979. – Т. 5. – С. 7–270.

Заєць В. Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара / В. Заєць // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ, 2017. Вип. LХІІ. – С. 33–36.

Новиченко Л. М. Український радянський роман / Л. М. Новиченко. – К. : Наукова думка, 1976. – 132 с.

Олесь Гончар про мову // Культура слова. – 1978. – К. : Наукова думка. – Вип. 14. – С. 12–15.

Пашко Л. В. Структурно-семантична та стилістична характеристики авторських неологізмів у творах О. Т. Гончара: автореф. 113вят. … 113вяти. 113вяти113. наук: 10.02.02 / Л. В. Пашко. – Х. : Б. в., 1994. – 20 с.

Пашунова Л. О. Про виявлення лексико-тематичних орієнтирів у тексті / Л. О. Пашунова // Мовознавство. – 1986. – № 2. – С. 57–61.

Сніжко Н. В. Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри / Н. В. Сніжко // Українська мова. – 2017. – № 2. – С. 98–109.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)