DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141382

АЛГОРИТМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН

А. V. Kovalevska

Анотація


Статтю присвячено вивченню негативного ефекту феномену мовленнєвого впливу, який реалізується у патогенних текстах, поширюваних в українському інформаційному просторі в рамках інформаційних воєн. Основна мета інформаційної війни, яка полягає в підтримці або зміні політичних уподобань адресата, передбачає нетотожність, викривленість інтерпретації об'єктивної реальності як її фундаментальну ознаку, тож величезної важливості, особливо за умов сучасної соціально-політичної ситуації, що склалася в Україні, набуває не лише питання систематизації інформаційних воєн як вкрай потужного феномена сучасного інформаційного простору країни, а й проблема формулювання стратегій і тактик протидії негативному впливу, продукованому патогенними текстами в рамках ІВ, що і визначає актуальність роботи, скерованої на конструювання алгоритму нейтралізації негативного ефекту патогенних текстів, наявних у парадигмі інформаційних воєн. Дослідження виконано в парадигмі таких комплексних новітніх наук як нейролінгвістичне програмування і сугестивна лінгвістика і становить собою покроковий алгоритм нейтралізації шкідливого ефекту патогенних текстів, базований на виокремленні маркерів сугестивних технік, описаних в метамоделі мови НЛП, теорії брехні П. Екмана, авторській класифікації інформаційних воєн, а також авторській NAP-структурі лінгвістичної сугестивності, а також елементах об’єктно-орієнтованого та структурного програмування і загальної логіки (доведення та спростування), тож, він дасть змогу не лише виокремити домінантні стратегії побудови зазначених патогенних текстів та глибинні механізми їх конструювання, а й способи протидії кожному з типів інформаційних воєн, що прислужиться не лише у поглибленні відповідних положень НЛП, сугестивної лінгвістики та психолінгвістики, а й у можливому формуванні відповідних планувальних рішень в галузі державної інформаційної безпеки України, що максимально увиразнює релевантність та перспективність подальших розвідок у зазначеній науковій царині.


Ключові слова


інформаційна війна; вплив; мовленнєвий вплив; сугестія; нейролінгвістичне програмування; НЛП; сугестивна лінгвістика; теорія брехні; метамодель мови; патогенні тексти; алгоритм; NAP-структура лінгвістичної сугестивності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Asmolov, A. G. (1990), Psychology of the Individual [Psikhologiya lichnosti], MGU, Moscow, 367 p.

Booch, G. (1998), Object-Oriented Analysis and Design with Applications [Ob’ektno-orientirovannyj analiz i proektirovanie s primerami prilozhenij na C++], Binom, Nevskij dialect, Moscow, St.-Petersburg, 560 p.

Bandler, R., Grinder, R. (1996), Structure of Magic [Struktura mahyy], Belyy krolik, St.-Petersburg, 496 p.

Vagapova, D. H. (2001), Rhetorics in Individual Games and Trainings [Ritorika v intellektual'nyh igrah i treningah], Citadel'-trejd, Moscow, 459 p.

Vol'fengagen, V. E. (2004), Logics. Lectures Notes: Reasoning Techniques [Logika. Konspekt lekcij: tehnika rassuzhdenij], “Centr JurInfoR” JSC, Moscow, 229 p.

Dahl, W., Dijkstra, E., Hoor, K. (1975), Structured Programming [Strukturnoe programmirovanie], Mir, Moscow, 248 p.

Kovalevska, A. V. (2009), Advertisement and PR in Mass Information Space [Reklama ta PR u masovoinformacijnomu prostori], Astroprynt, Odesa, 400 p.

Kovalevska, T. Y. (2001), Communicative Aspects of Neurolinguistic Programming [Komunikatyvni aspekty neyrolinhvistychnoho prohramuvannya], Odesa, Astroprint, 344 p.

O’Connor, J., Seymour, J. (1997), Introducing NLP [Vvedenie v NLP], Versiya, Chelyabinsk, 1997.

Prysyazhnyuk, M., Zharkov, Y. (2014) Analysis of the Information Fight Means with the Help of Information Technologies, Forms and Their Application Means [Analiz zasobiv vedennya informatsiynoyi borot’by z vykorystannyam informatsiynykh tekhnolohiy, form i sposobiv yikh zastosuvannya], http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/component/content/article/51-kolonkaavtora/56-10082009

Smit, S. (2010), Hard book on How to Convince, Hypnotize, Compel Anyone. Little Book of the Strongest Hypnosis and Influence Techniques [Zhestkaya kniga o tom, kak ubedit’, zagipnotizirovat’, zastavit’ kogo ugodno. Malen’kaya kniga sil’neyshikh primov gipnoza i vozdeystviya], AST, Moscow, 224 p.

Halpern, D. (2000), Critical Thinking Psychology [Psihologija kriticheskogo myshlenija], Piter, St.-Petersburg, 512 p.

Ekman, P. (2010), Psychology of Lies. Lie to Me if You Can [Psikhologiya lzhi. Obmani menya, esli smozhesh’], Piter, St.-Petersburg, 304 p.

Hurley, Patrick J. A (2011), Concise Introduction to Logic, Wadsworth Publishing, Boston, USA, 707 p.

Kovalevska, A. (2017), Information Warfare in the State’s Security Policy, Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Iasi, No. 12, http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintepolitice/article/view/504

Kovalevska A. (2017), Verbal Influence in the Information Wars: Identifying the Suggestive Patterns, Zapy`sky` z ukrayins`kogo movoznavstva, Odesa, No. 24, pp. 231–257.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.

Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ = Object-Oriented Analysis and Design with Applications / Пер. И.Романовский, Ф.Андреев. – 2-е изд. – М., СПб. : «Бином», «Невский диалект», 1998. – 560 с.

Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. – СПб.: Белый кролик, 1996. – 496 с.

Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – 2-е изд., стереотип. – М. : Цитадель-трейд, 2001. – 459 с.

Вольфенгаген В. Э. Логика. Конспект лекций: техника рассуждений. 2-е изд., дополн. и перераб. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2004. – 229 с.

Дал У., Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование. – М. : Мир, 1975. – 247 c.

Ковалевська А. В. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі / Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія / [Ковалевська Т. Ю., Кондратенко Н. В., Кутуза Н. В., Порпуліт О. О., Ковалевська А. В.]: за заг. ред. О. В. Александрова; відп. ред. Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія. – Одеса : Астропринт, 2001. – 324 с.

О’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. – Челябинск : Версия, 1997. – 256 с.

Присяжнюк М., Жарков Я. Аналіз засобів ведення інформаційної боротьби з використанням інформаційних технологій, форм і способів їх застосування. URL : http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/component/content/article/51-kolonkaavtora/56-10082009

Смит С. Жесткая книга о том, как убедить, загипнотизировать, заставить кого угодно. Маленькая книга сильнейших примов гипноза и воздействия. – М.: АСТ, 2010. – 224 с.

Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. – СПб. : Питер, 2010. – 304 с.

Hurley Patrick J. A. Concise Introduction to Logic. – Boston, USA : Wadsworth Publishing, 2011. – 707 p.

Kovalevska A. Information Warfare in the State’s Security Policy / Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series) POLITICAL SCIENCE. – Vol. 12, No. 1 (2017) : Political Sciences, Tome XII, 2017. – Iasi, Romania – 2017. – Access mode : http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintepolitice/article/view/504

Kovalevska A. Verbal Influence in the Information Wars: Identifying the Suggestive Patterns / Записки з українського мовознавства : Вип. 24. У 2-х томах. – Т. 2. : Зб. наук. праць = Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum 24. – Vol. 2 / Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: «ПолиПринт», 2017 – С. 231–257.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)