DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181453

КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

І. О. Іншакова, А. Є. Іншаков

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі формування системи кольороназв, зокрема середньоукраїнського періоду. Встановлено основні джерела виникнення кольороназв: полісемія, лексико-морфологічні засоби, запозичення. Мовна традиція XIV – XVIII ст. засвідчує активне використання кольороназв, відомих іще в XI – XIII ст., що є показником високого ступеня збереження спільнослов’янського лексичного шару в аналізованій групі. Доведено, що до кінця XVII ст. остаточно сформувалася лексико-семантична група кольоропозначень.


Ключові слова


кольороназва; дериват; кольорономен; лексема; похідні; лексико-семантична група; середньоукраїнський період

Повний текст:

PDF

Посилання


Gamkrelidze, T. V. (1984), Indo-European language and Indo-Europeans: Reconstruction and historical-typological analysis of the proto-language and proto-culture [Indoyevropeyskiy yazyk i indoyevropeytsy : Rekonstruktsiya i istoriko-tipologicheskiy analiz prayazyka i protokul'tury] : in 2 tons. Publishing House of Tbilisi University, Tbilisi, Vol. 2, pp. 709–714.

Inshakov, A. (2014), History of coloring of the Ukrainian language [Istoriya kolʹoratyviv ukrayinsʹkoyi movy : dys. ... kand. filol. nauk], Dnipropetrovsk, 233 p.

Timchenko, E. (2002), Materials for the dictionary of the written and book Ukrainian language XV–XVIII centuries. [Materialy do slovnyka pysemnoyi ta knyzhnoyi ukrayinsʹkoyi movy XV–XVIII st.], Kyiv – New York, in 2 books.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гамкрелидзе Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы : Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры : в 2-х т. / Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. Тбилиси : Изд-во Тбилиского ун-та, 1984. Т. 2. С. 709–714.

Іншаков А. Історія кольоративів української мови : дис. … канд. філол. наук / А. Іншаков. Дніпропетровськ, 2014. 233 с.

Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст. Упор. : Німчук В. В., Лиса Г. І. Київ – Нью-Йорк, 2002. У 2-х книгах.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)