DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181904

ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Т. Ю. Ковалевська, А. В. Ковалевська

Анотація


Статтю присвчено розгляду теоретичних підвалин та практичних можливостей новітньої гуманітарної парадигми нейролінгвістичного програмування (НЛП) у проекції на необхідність корекції агресивних, маніпулятивних тенденцій сучасного комунікативного простору та водночас – віднайдення екологічних механізмів емпатичних інтеракцій.
Застосування основних ідей, технік і технологій НЛП уможливлює не лише гармонізацію особистості в усьому комплексі її психоментальних, нейрофізіологічних, соціо-генетичних та інших базових складників, а й сприяє встановленню природної емпатії у віялі поліорієнтованих інтерактивних процесів. У сучасному дискурсивному просторі на особливу увагу заслуговують такі складники нейролінгвістичного програмування, як 1) Мілтон-модельна ідентифікація, що уможливлює профілювання (вербально-невербальний контур) індивідуально-колективного адресата, забезпечуючи встановлення емпатичної домінанти спілкування та надаючи змогу коректного впливу на співрозмовників завдяки ознайомленню із систематикою та внутрішньою механікою мовних сугестогенів; 2) технологічний апарат НЛП, зокрема техніка спелінґу, завдяки якій досягається оптимізація сприйняття і мнемічних характеристик у процесах навчання з огляду на активацію нейрофізіологічних процесів; 3) типологічна кваліфікація особистості, яка  візуального, аудіального і кінестетичного типів, що відповідно уможливлює «розпізнавання» співрозмовника через особливості його мовленнєвої поведінки, психоментальні пріоритети та комплекс невербальних ознак, що, у свою чергу, максималізує емпатичні або ж (залежно від стратегічного завдання комунікатора) деструктивні ефекти; 4) реконструкція т. зв. метамодельних параметрів мовлення уможливлює ідентифікацію проблемних станів особистості, що теж має бути в арсеналі сучасного професійного комунікатора. Використання зазначених та низки інших технік і технологій НЛП дає змогу, з одного боку, здійснювати прогнозований вплив на потенційного реципієнта, з іншого – максимально дотримуватися коректних, емпатичних стратегій текстового і дискурсивного моделювання, уникаючи комунікативних деструкцій. Дієвість зазначеного напряму доведено представниками Одеської школи сугестивної лінгвістики у низці докторських і кандидатських дисертацій (Н.Кутуза, С.Бронікова, О.Яковлева, А.Ковалевська, І.Лакомська, М.Столяр, О. Щербак та ін.), що визначає доцільність подальшого опрацювання зазначеного напряму у проекції на актуальний спектр поліжанрових дискурсів.


Ключові слова


нейролінгвістичне програмування; Мілтон-модель; вплив; емпатія; комунікація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alder, H. (2000), NLP: sovremennye psihotehnologii [NLP: ModernPsychotechnologies], Saint Petersburg, Russian Federation: Piter.

Asmolov, A. G. (1990), Psihologija lichnosti [Psychology of Personality], Moscow,Russian Federation: MSI Publishing House.

Bandler, R. & Grinder D. (1996), Struktura magii [Structure of Magic], SaintPetersburg, Russian Federation: Belyj Krolik.

Bakirov A. (2000), Bazovye presuppozicii – veselo o vazhnom, ili S chegonachinaetsja NLP [Basic Presuppositions: Fun about Important, or What Does NLP Start With], Vestnik NLP. Sovremennaja prakticheskaja psihologija, 2, pp. 11 – 57.

Dilts, R. (2000), Modelirovanie s pomoshh'ju NLP [Modeling with NLP], SaintPetersburg, Russian Federation: Piter.

Jacobs, Ch. S. (2010), Nejromenedzhment [Neuromanagement], Kyiv, Ukraine:Companion Group.

Kalmykov, G. (2016), Dyskursyvni praktyky jak komponenty profesijno-movlennjevoji dijaljnosti psykhologhiv [Discursive Practices as the Psychologists’ Professional-Speech Activity Components], Psycholinguistics, 20, pp. 98 – 111.

Kovalevska, T. Y. (2001), Komunikatyvni aspekty nejrolinghvistychnoghoproghramuvannja [Communicative Aspects of Neurolinguistic Programming], Odesa, Ukraine: Astroprynt.

Kutuza, N. V. (2018), Komunikatyvna sughestija v reklamnomu dyskursi:psykholinghvistychnyj aspect [Communicative Suggestion in Advertising Discourse: Psycholinguistic Aspect], Kyiv, Ukraine: Vydavnychyj dim Dmytra Buragho.

O’Connor, J., & Seymour, J. (1997), Vvedenie v NLP [Introducing NLP],Cheljabinsk, Russian Federation: Versija.

Alder, H. & Heather B. (2000), NLP. Polnoe prakticheskoe rukovodstvo [NLP. AComplete Introduction], Kyiv, Ukraine: Sofija.

Selivanova, O. (2010), Linghvistychna encyklopedija [Linguistic Encyclopedia],Poltava, Ukraine: Dovkillja- K.

Smith S. (2010), Zhestkaja kniga o tom, kak ubedit', zagipnotizirovat', zastavit' kogougodno. Malen'kaja kniga sil'nejshih primov gipnoza i vozdejstvija [Tough Book on How to Convince, Hypnotize, Force Anyone. Small Book of the Strongest Methods of Hypnosis and Influence], Moscow, Russian Federation: AST.

Sternin, I. A. (2001), Vvedenie v rechevoe vozdejstvie [Introduction into SpeechInfluence], Voronezh, Russian Federation: Kvarta.

Ekman, P. (2010), Psihologija lzhi. Obmani menja, esli smozhesh' [Psychology ofLies. Lie to Me if You Can], Saint Petersburg, Russian Federation: Piter.

Dilts, R. (n.d.) What is NLP? Retrieved November 15, 2018, from Robert B. Dilts’NLP University website, http://www.nlpu.com/NLPU_WhatIsNLP.html

Kovalevska, A. V. (2018), Information Wars’ Pathogenic Texts NeutralizationAlgorithm, Zapysky z ukrainskogo movoznavstva, 25, pp. 236 – 248. doi: 10.18524/2414-0627.2018.25.141382

NLP Presuppositions. (n.d.). Retrieved November 15, 2018, from NLP –Motivational website, http://www.mymotivational-nlp.com/nlp-presuppositions.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. СПб. : Питер, 2000. 160 с.

Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. М. : Изд-во МГУ, 1990. 367 с.

Бакиров А. Базовые пресуппозиции – весело о важном, или С чего начинаетсяНЛП. Вестник НЛП. Современная практическая психология. Москва. 2000. Вип. 2. С. 11 – 57.

Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. СПб.: Белый кролик, 1996. 496 с.

Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. СПб.: Питер, 2000. 288 с.

Джейкобс Ч. С. Нейроменеджмент. Киев : Companion Group, 2010. 208 с.

Калмиков Г. Дискурсивні практики як компоненти професійно-мовленнєвоїдіяльності психологів. Психолінгвістика. Переяслав-Хмельницький. 2016. Вип. 20. С. 98 – 111.

КовалевськаТ. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія. Одеса : Астропринт, 2001. 324 с.

КутузаН. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 648 с.

О’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. Челябинск : Версия, 1997. –256 с.

Олдер Г., Хэзер Б. НЛП. Вводный куре. Полное практическое руководство.К. : София, 2000. 224 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2010. 844 с.

Смит С. Жесткая книга о том, как убедить, загипнотизировать, заставить когоугодно. Маленькая книга сильнейших примов гипноза и воздействия. М.: АСТ, 2010. 224с.

Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Кварта, 2001. 252с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. СПб.: Питер, 2010.304 с.

DiltsR. What is NLP? Режим доступу: http://www.nlpu.com/NLPU_WhatIsNLP.html

Kovalevska A. V. Information Wars’ Pathogenic Texts Neutralization Algorithm.Записки з українського мовознавства. 2018. Одеса. Вип. 25. С. 236 – 248. doi: 10.18524/2414-0627.2018.25.141382

NLP Presuppositions. Режим доступу: http://www.mymotivational-nlp.com/nlp-presuppositions.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)