ЗАХИСНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ЯК АНТРОПОНІМНА УНІВЕРСАЛІЯ

Автор(и)

  • О. В. Чорноус Кропивницький інститут державного та муніципального управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2020.27.206482

Ключові слова:

захисні особові імена, антропонімна універсалія, вибір імені, загрози новонародженому, слов’янські та неслов’янські народи

Анотація

У статті досліджено специфіку функціювання захисних особових імен в антропонімії різних народів, констатовано їхній універсальний характер. Порівняльний аналіз цих онімів виявив, що атропеїчні іменування з негативно конотованими лексемами в антропоосновах і особові імена, утворені від назв представників флори та фауни, є антропонімною універсалією.

Посилання

Artamanov, M. G. (1990), Dictionary of personal names of the Udmurts: approximately 6,800 names [Slovar' lichnykh imen udmurtov: okolo 6800 imen], Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury, Izhevsk 1990. 396 p.

Biryla, M. V. (1981), Eastern Slavic anthroponyms with negative particle ne- such as Nezhdan, Nedbai, Nebaba, Nekras, Nevash, Netreba [Ushodneslavjanskija antraponimy z admowem ne- typu Nezhdan, Nedbaj, Nebaba, Nekras, Nevash, Netreba], Belaruskaja anamastyka, Minsk, Vyp. 2, pp. 4–27.

Dal', V. I. (2014), Explanatory dictionary of the Living Great Russian language [Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka], Direkt-Media, Moskva, 7602 p.

Demchuk, M. O. (1988), Slavic autochthonous personal names in the life of Ukrainians of the XIV-XVII centuries [Slovianski avtokhtonni osobovi vlasni imena v pobuti ukraintsiv XIV-XVII st.], Nauk. dumka, Kyiv, 169 p.

Dzhurtubaev, Kh. Ch. (2004), Lexical composition and semantic types of Karachay-Balkar anthroponyms : Author’s thesis [Leksicheskiy sostav i semanticheskie tipy karachaevo-balkarskikh antroponimov : avtoref. dis. … kand. filol. nauk], Nal'chik, 22 p.

Zherebtsov, I. L., Smetanin, A. F. (2003), Komi Area. Essays on the ten centuries of history [Komi kray: ocherki o desyati vekakh istorii], Syktyvkar, 368 p.

Ilchev, S. (2012), Dictionary of personal and family names of the Bulgarians [Rechnik na lichnite i familnite imena u bŭlgarite], Izdatelstvo «Iztok-Zapad», Sofiya, 829 s.

Kyurshunova, I. A. (2017), Historical anthroponomy of Karelia in the new paradigms of linguistic knowledge : Author’s thesis [Istoricheskaya antroponimiya Karelii v novykh paradigmakh lingvisticheskogo znaniya : dis. … doktora filol. nauk], Vologda, 451 p.

Lamozhapova, I. A. (2008), The Mongolian peoples’ native names: structure, semantics [Iskonnye lichnye imena u mongol'skikh narodov: struktura, semantic], Izd-vo ZabGGPU, Chita, 139 p.

Mokshin, N. F. (1969), Pre-Christian anthroponomy of the Mordovans [Mordovskaya dokhristianskaya antroponimiya], Onomastika Povolzh'ya, Ul'yanovsk, pp. 59–64.

Paradeev, E. I. (2019), The Erzyans’ names, their meanings, and flexions. In: in Paradeev E. I., ed., V. Kireev and G. Molchanov Census Book 1977-1678 and other information about Arzamas County in the 16th to 17th centuries [Erzyanskie imena, ikh znacheniya, i okonchaniya. Pistsovaya kniga V. Kireeva i G. Molchanova 1977–1678 gg. i drugie svedeniya ob Arzamasskom uezde 16–17 vv.], SPb, 18 p.

Petryk, V. V. (2012), Bells and noise instruments in magical and religious rites [Dzvony i shumovi instrumenty v mahichnykh ta relihiinykh obriadakh], Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, Vyp. 4, pp. 104–108.

Podol'skaya, N. V. (1978), Dictionary of Russian onomastic terminology [Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii], Nauka, Moskva, 198 p.

Raemguzhina, Z. M. (2009), Bashkir anthroponomicon in the light of the linguistic picture of the world (aspects of formation and peculiarities of functioning) : Author’s thesis [Bashkirskiy antroponimikon v svete yazykovoy kartiny mira (aspekty formirovaniya i osobennosti funktsionirovaniya) : avtoref. dis. … doktora filol. nauk], Ufa, 49 p.

Safronov, F. G. (1985), Pre-Christian personal names of the peoples of North-East Siberia [Dokhristianskie lichnye imena narodov Severo-Vostoka Sibiri], Yakutsk, 200 s.

Personal name systems of the peoples of the world (1986) [Sistemy lichnykh imen u narodov mira], Nauka, Moskva, 383 p.

Superanskaya, A. V. (2005), Modern dictionary of personal names: Comparison. Origin. Spelling [Sovremennyy slovar' lichnykh imen: Sravnenie. Proiskhozhdenie. Napisanie], Ayris-press, Moskva, 384 p.

Tolstaya, S. (2002), Mythology and name magic in the Slavic folk tradition [Mifologiya i magiya imeni v slavyanskoy narodnoy traditsii], Opera Slavica, Vyp. 4, T. 12, pp. 1–9.

Chernykh, S. Ya. (1996), Anthroponomy of the Mari: origins and paths of development : Author’s thesis [Mariyskaya antroponimiya: istoki formirovaniya i puti razvitiya : nauch. doklad dis. … doktora filol. nauk], Yoshkar-Ola, 63 p.

Chuchka, P. P. (2011), Slavic personal names of Ukrainians: historical and etymological dictionary [Slovianski osobovi imena ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk], Lira, Uzhhorod, 432 p.

Shapar, V. B. (2007) Modern explanatory dictionary of Psychology [Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk], Prapor, Xarkiv, 640 p.

Malec, M. (1999), Najdawniejsze polskie imiona apotropeiczne. Acta onomastica. R. 40. P. 124–130.

Svoboda, J. (1964), Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd. 319 p.

Volk, A. A., Atkinson, J. A. (2013), Infant and child death in the human environment of evolutionary adaptation. Evolution and Human Behavior. Vol. 34 (3). P. 182–192.

Vopičková, D. (2018), Jména a pojmenovávání u rumunských Čechů (reemigrantů z Rumunska). Plzeň, 55 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-26

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА