СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОВТОРЮВАНИХ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ В ОКРЕМОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

  • О.П. Огринчук Івано-Франківський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235540

Ключові слова:

текст, повтор, лінгвопоетика, динаміка, дієслово, аперцепція

Анотація

Статтю присвячено комплексному вивченню функціональних особливостей дієслова і дієслівних лексико-семантичних повторів у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча. Встановлено естетичний потенціал дієслівних видо-часових форм та стилістичну функцію дієслівних повторюваних одиниць у художньо-образній системі вірша. Доведено, що тексти можна розглядати як організовані цілісні системи, побудовані за власними законами.

Посилання

Бажан М. Твори у чотирьох томах. Київ : Дніпро, 1974-1975.

Булаховский Л. А. Курс русского языка. Київ, 1952.

Драч І. Вибрані твори : в 2 т. Київ: Веселка, 1986.

Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. Одесса, 1991.

Кубрякова Е. С. Текст и его понимание. Русский текст. 1994. № 2. С. 18 – 27.

Николаева Т. М., Успенский Б. А. Языкознание и парaлингвистика. Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. Москва. : Наука, 1966, 260 c.

Referenses

Bazhan M. (1984-1975), The works are in four volumes [ Тvory u chotyroh tomakh], Kyiv.

Bulakhovskiy L. A. (1952), Russian language course [Kurs rosiyskoji movy].Kyiv

Drach I. (1986), The selected works are 2 Vol [ Vybrani tvory ], Veselka, Kyiv, 1986.

Kolehaeva E. S. (1991) The text is as a until of scientific abd artistic communication. [ Tekst kak edinitsa nauchnoiy i khudozhestvennoiy komunicatiji ], Odessa.

Kubraykova I. M. (1994) The text and its understanding [Russkiji tekst], №2. P. 18-27.

Nikolaeva T. M., Uspenskiy B. A. (1966) Linguistics and paralinguistics [ Jazykoznanie i paralingvistica ], Moscow, 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ