КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Автор(и)

  • І. В. Гарбера Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262343

Ключові слова:

вербальний конфлікт, конфліктна комунікація, конфліктогенний фразеологізм, лексико-семантичне поле, фізичний конфлікт

Анотація

Метою статті є окреслення на матеріалі української й англійської фразеології основних лексико-семантичних полів, що слугують для позначення різних компонентів конфліктної взаємодії в межах українського та англійського соціумів. Об’єкт дослідження – конфліктогенні фразеологізми української та англійської мов, предмет – ті фразеологічні одиниці, що описують вербальний конфлікт, фізичний конфлікт, інші типи конфлікту та контекст конфлікту. Для аналізу матеріалу були застосовані методи суцільної вибірки (для відбору з відповідних авторитетних словників конфліктогенних фразеологізмів) та лексико-семантичних полів (для виділення й ідеографічного опису основних лексико-семантичних полів конфліктогенності на матеріалі української й англійської фразеології). У результаті подано визначення конфліктогенності фразеологічної одиниці; виокремлено й описано основні лексико-семантичні поля конфліктогенних українсько- та англійськомовних фразеологізмів; зроблено висновки щодо особливостей реалізації конфліктогенності на матеріалі української/англійської фразеології. Можна констатувати, що: 1) українська та англійська мови обидві в рівній мірі демонструють потужний потенціал для створення, функціювання й використання конфліктогенних фразеологічних одиниць (що підтверджує симетричне виокремлення таких українсько- та англійськомовних фразеологічних лексико-семантичних полів, як «Вербальний конфлікт», «Фізичний конфлікт», «Гібридний конфлікт», «Контекст конфлікту»); 2) попри певні спільні ознаки й універсальні закономірності в плані фразеологічної репрезентації конфліктної семантики, спостерігаємо й відмінні, унікальні, характерні лише для однієї із аналізованих різносистемних мов. У перспективі плануємо детальніше дослідити виокремлені лексико-семантичні поля – розділивши їх на лексико-семантичні групи, підгрупи, обов’язково також залучаючи контексти вживання фразеологічних одиниць.

Посилання

Білоконенко Л. А. Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту : автореф. дис. … докт. філол. наук. Київ, 2017. 39 с.

Коляда Е. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення динаміки конфлікту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 17. С. 211–219.

Краснобаєва-Чорна Ж. До питання про конфліктну комунікацію: специфіка активної вербальної агресії у фразеології. Slavia Orientalis. 2021. Вип. LXX, №2. С. 443–458.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ; Черкаси, 2004. 276 с.

Словник фразеологізмів української мови/[уклад. В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук]. К.: Наукова думка, 2003. 1104 с.

Cacciari, C. & Tabossi, P. Idioms: Processing, Structure, and Interpretation. 1993. 356 p.

Glucksberg, S. Understanding figurative language: From metaphors to idioms. URL: https://psycnet.apa.org/record/2001-18106-000

McPherron, P. & Randolph, P.T. Cat Got Your Tongue? Recent Research and Classroom Practices for Teaching Idioms to English Learners around the World. 2014. 306 p.

Seidl, J. & McMordie, W. English idioms. 1988. 267 p.

Siefring, J. The Oxford Dictionary of Idioms. 2004. 340 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ