УНІВЕРСАЛЬНА ЛЕКСИЧНА СИСТЕМА: АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • К. Ю. Орєхов Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262345

Ключові слова:

діалектичні закони, універсальна лексико-семантична система, мовні універсалії, алгоритм формування лексичних навичок

Анотація

Актуальність статті полягає у необхідності вивчення української мови в сучасному мовно-історичному просторі. Стаття присвячена концепції універсальної лексико-семантичної системи (УЛС) як інструменту вивчення мов, зокрема української. Об’єктом дослідження виступає універсальна лексико-семантична система як поле прояву мовних універсалій. Предметом дослідження є алгоритм (технологія) формування універсальної лексико-семантичної системи української мови. Мета статті полягає у тому, щоб ознайомити з алгоритмом формування універсальної лексикосемантичної системи на прикладі української мови. Представлено універсальний алгоритм формування лексичних навичок, що базується на відносно одночасній дії семи універсальних законів. Описано прояв цих законів у мові. Основна частина статті присвячена теоретичному обґрунтуванню УЛС в українській мові. У статті представлена модель системної обумовленості УЛС. Наведено конкретні приклади. Обґрунтовано принципову відмінність представленої методики формування лексичних навичок від інших, що існують у дидактиці. Визначено сферу застосування та цільову аудиторію представленої методики. Перспективи дослідження полягають у статистичній обробці даних засвоюваності лексичної інформації, структурованої за принципом УЛС.

Посилання

Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля: М.: Прогресс, 1990. 272 с.

Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М., Тищенко К А. Мова як система: навч. посібн. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Моторіна, 2018. 180 с.

Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Д. Меморандум о языковых универсалиях. Новое в лингвистике. 1970. №5. С. 31-44.

Деменчук О. В. Динамічні моделі семантичного опису лексики. Мовознавство. 2011. №1. С. 13-28.

Джекендофф Р. Семантика и познание . Кембридж, Массачусетс: MIT Press. 1983. 283 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови. Харків. 1997. 131 с.

Поляков В. А. Универсология, М., 2004. 176 с.

Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993. 192 c.

Соссюр Ф. де, Труды по языкознанию, М.: 1977. 695 c.

Пиотровский Р. Г. (отв. ред.) Статистика речи: сборник работ академии наук СССР, - Л.: Наука, 1967, 259 c.

Хоккет Ч. Проблема языковых универсалий. Новое в лингвистике. – 1970. №5. С. 45-76.

Хомский Н. Синтаксические структуры. Новое в лингвистике. 1962. №2. С. 239–320.

Шафиков С. Г. Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий: монография. Уфа, 2004. 238 с.

Шептулин А. Л. Диалектический метод познания. М.: Политиздат, 1983. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ