АНТРОПОНІМІЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІРИ (НА МАТЕРІАЛІ КЛАСИЧНОЇ ТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

Автор(и)

  • О. В. Малаш Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України , Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262394

Анотація

У статті розглянуті офіційні та неофіційні антропоніми, що функціонують у класичній і сучасній українській прозовій творчості. На прикладах імен персонажів І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Панаса Мирного, М. Куліша, Г. Тарасюк, С. Процюка, М. Гримич, М. Кідрука та ін. показано, як у художній літературі імена слугують засобами мовного увиразнення, розкривають мисленнєво-емоційний світ персонажа, його особистісну, національну, релігійну тожсамість. Об’єкт дослідження – антропоніми (офіційні, гіпокористики, прізвиська, псевдоніми), вживані в українських класичних та сучасних текстах. Предмет розвідки – функціонально-стилістичні можливості антропонімів у художній літературі, лінгвофілософський і лінгвопсихологічний вимір власних імен. До обраного матеріалу – антропонімікону українських літературних текстів, – застосовано описовий метод та метод контекстуального аналізу. Метою дослідження є функціональностилістичний та мовно-філософський аналіз офіційної й неофіційної антропонімії відповідно до проблематики, яку автори порушують у своїх творах. Поcтавлено питання про те, яким чином співвідносяться ім’я та ставлення автора до персонажа-носія, ім’я та сприйняття його носія іншими персонажами, як взаємодіють ім’я та життєпис, ім’я та самоусвідомлення. Також наголошено на емоційній близькості як чинникові вживання неофіційних варіантів імен. Знайдено варіанти, що символізують дорослішання, здитиніння, зречення минулого або, навпаки, намагання його зберегти. Розкрито причини називання одного персонажа в літературному творі багатьма іменами, а двох персонажів – одним. Показано, як на ґрунті імен розгортаються ідеологічні конфлікти, чому офіційне ім’я для персонажа необов’язкове і яку роль відіграє варіант імені в ритуалі залицяння. Також приділено увагу гумористичній складовій, коли неофіційні антропоніми використані з карнавальною метою. 

Посилання

Антоненко-Давидович Б. Слово матері. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4 (дата звернення: 24.05.2022)

Багряний І. Тигролови. Кіровоград: Степова Еллада, 2000. 240 с.

Белей Л. О. Літературно-художня антропонімія як джерело розвитку національного іменника українців. Мовознавство. 1993. № 3. С. 35–40.

Вдовиченко Г. Госпіталь. Розвантажувальні дні. Волонтери. Мобілізація добра/С. Жадан, І. Карпа, І. Роздобудько, Л. Денисенко, Г. Вдовиченко та ін. [Електронне видання]. Харків: КСД, 2015. С. 7–31.

Вегеш А. Традиції та новаторство української літературно-художньої антропонімії посттоталітарної доби: автореф. дис. … канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2010.18 с.

Винничук Ю. Весняні ігри в осінніх садах. [Електронне видання]. Харків: КСД, 2007. 288 с.

Вовчок Марко. Козачка. Народні оповідання. Київ: Веселка, 1983. С. 42–58.

Горбач О. Антропоніми в романі Володимира Даниленка «Газелі бідного Ремзі». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2014. С. 93–96.

Горіха Зерня. Доця. Київ: Білка, 2019. 288 с. 10. Гримич М. Ти чуєш, Марго? Київ: Дуліби, 2012. 211 с. 11. Гуцало Є. Хто ти? URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=833.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. Т. 5 (Р–Т). Укл. Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова та ін. Київ: Наук. думка, 2006. 704 с.

Єщенко М. Мій Хвильовий. ЖиттЯ моЄ. Київ: Вид-во ПЕНМЕН, 2017. С. 59–64.

Жадан С. Депеш Мод. Харків: Фоліо, 2004. 224 с.

Загребельний П. Брухт. Харків: Фоліо, 2003. 253 с.

Загребельний П. Диво. Твори в шести томах. Т. 2. Київ: Дніпро, 1979. 575 с.

Карпенко Ю. О. Гумористичний принцип у літературній ономастиці. Записки з ономастики. 2003. Вип.7. С. 36–45.

Кідрук М. Любов і піраньї. Київ: Нора-Друк, 2011. 320 с.

Кідрук М. Не озирайся і мовчи. Харків: КСД, 2017. 513 с.

Кричун Л. Функції антропонімів у сучасному українському сатиричному романі: дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Кіровоград, 1998. 239 с.

Куліш М. Отак загинув Гуска. URL:: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2750 (дата звернення: 13.04.2022)

Матіос М. Солодка Даруся. Драма на три життя. Львів: Піраміда, 2005. 176 с.

Мирний Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні: Роман з народного життя. Харків: Фоліо, 2006. 350 с.

Нечуй-Левицький І. С. Микола Джеря. Твори в трьох томах. Т. 2. Київ: Дніпро, 1988. С. 6–112.

Нечуй-Левицький І. С. Над Чорним морем. Над Чорним морем Дві московки. Київ: Андронум, 2021. С. 5–176.

Окуневич Т. Онімний простір творів М. Куліша. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика: зб. наук. праць. Херсон: ХДУ, 2013. Випуск 17. С. 150–155.

Очкур Н. Містичний вальс. Львів: Піраміда, 2004. 250 с.

Процюк С. Інфекція. Львів: Піраміда, 2002. 196 с.

Скляренко С. Святослав. Донецьк: Сталкер, 2004. 640 с.

Тарасюк Г. Щаслива Дарочка. Острів зимового мовчання. Ковчег для метеликів. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. С. 73–80, 150–157.

Тарасюк Г. Сестра моєї самотності. Бровари: ПП «МН ТРК «Відродження», 2009. 322 с.

Якименко А. За щастям. Електрифіковане та українізоване. Українське місто сто років тому. Київ: Темпора, 2021. С. 91–114.

Dvořáková Ž. Literární onomastika. Antroponyma. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. 292 s.

Kosyl Cz. Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Lublin: UMCS, 1992. 138 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА