РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ ІЗ РОМАНІВ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО У ТВОРЕННІ ОБРАЗІВ

Автор(и)

  • А. І. Вегеш Ужгородський національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262396

Ключові слова:

антропонімікон, ім’я, літературно-художній антропонім, персонаж, прізвисько, розмовний варіант, характеристична функція

Анотація

У сучасному мовознавстві ще недостатньо вивчено потенційні можливості літературно-художніх антропонімів прозових текстів відомих авторів. Літературно-художні антропоніми, що входять до ономастичного простору художнього твору, є важливим об’єктом наукових досліджень з ономастики. Саме в літературно-художній антропонім автор укладає величезний інформаційний заряд. Дослідження літературно-художніх антропонімів суттєво доповнюють загальні уявлення про антропоніми як базові складники онімної системи. Тому, вивчення власного імені героя потребує особливої уваги, а його ґрунтовний аналіз відкриває можливості для подальших узагальнень у царині відповідної лінгвостилістичної проблематики. Мета нашого дослідження – проаналізувати літературно-художні антропоніми з романів Ірен Роздобудько «Тут і тепер», «Прилетіла ластівочка», «Метелик не кричить»; завдання – визначити, яку роль відіграють літературно-художні антропоніми у творенні образів. Доведено, що імена як вигаданих, так і реальних героїв романів Ірен Роздобудько містять значний характеристичний потенціал. Вони формують онімний простір тексту, відображають реалії суспільного життя, відзначаються різноманітністю, працюють на створення образів, виступають виразником авторської ідеї. Подається опис найменувань літературних героїв, визначається їх функційно-стилістичне навантаження, виражальні можливості, уміння авторки досягати гармонії наймення зі змістом твору. З’ясовано, що літературно-художні антропоніми романів Ірен Роздобудько увиразнюють різні конотації (національну, хронологічну, емоційноекспресивну та ін.). Важливу роль у розкритті значення назви персонажа відіграє авторська характеристика та доонімна семантика літературнохудожнього антропоніма. Дослідження літературно-художніх антропонімів із романів І. Роздобудько дозволило дійти висновку про те, що найменування героїв невіддільні від образів, вони доповнюють одне одного. Власні назви персонажів як мовні одиниці, які не лише називають, але й характеризують денотатів, разом з іншими одиницями відображають творче мислення письменниці, багатство її мови, особливості стилю.

Посилання

Акуленко А. Три історії про ластівочку: рецензія на книжку Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка». URL: http://litakcent.com/2018/11/13/triistoriyi-pro-lastivochku-retsenziya-na-knizhku-iren-rozdobudko-priletilalastivochka/.

Басан О. Тут і тепер. URL: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/46660/.

Белей Л.О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії XIX–XX ст. Ужгород: Патент, 1995. 120 с.

Вегеш А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 14. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. С. 11–14.

Вегеш А. Особливості функціонування літературно-художніх антропонімів у романах Ірен Роздобудько. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Філологія. Випуск XXIX–XXXI. ІваноФранківськ, 2011. С. 378–383.

Ісат Ю.А. Таємниця вашого імені. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. 736 с.

Карпенко Ю.О. Переднє слово. Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 3–6.

Карпенко Ю.О. Специфика имени собственного в художественной литературе. Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 205–220.

Трійняк І. І. Словник українських імен. К.: Довіра, 2005. 509 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА