КОЛОКАЦІЇ ТЕКСТІВ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. В. Царьова Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262401

Ключові слова:

криміналістичні інформаційно-пошукові системи, колокації, лексична стратифікація, текст, юридичні конструкції

Анотація

Статтю присвячено вивченню колокаційної структури текстів Цивільного кодексу України. Установлено, що колокації є статистично стійкими сполученнями, що становлять певний континуум між вільними й сталими сполуками. Доведено, що укладання колокацій текстів Цивільного кодексу України передбачає поєднання корпусного методу з дистрибутивним і контекстологічним аналізом.Сучасне розуміння юридичної лінгвістики суттєво розширилось у зв’язку зі зміною співвідношення юриспруденції та лінгвістики у вивченні мовних питань правової сфери Стаття присвячена дослідженню колокаційної структури текстів Цивільного кодексу України. Встановлено, що колокації є статистично стійкими сполуками, які утворюють певний континуум між вільними та стабільними сполуками. Доведено, що укладення сполучень текстів Цивільного кодексу України передбачає поєднання корпусного методу з дистрибутивним та контекстним аналізом. У цій статті стверджується, що сучасні зміни в гуманітарних науках виправдовують розширення діапазону інтеграції юриспруденції до деяких інших підходів, відмінних від формалістичних і прагматичних. У статті охарактеризовано особливості юридичної мови як спеціалізованої системи правових понять, що забезпечує потреби спілкування у сфері юридичної науки та практики. У статті подано огляд наукових праць, присвячених вивченню мови юридичної галузі, що охоплює загальнотеоретичні проблеми юридичної термінології, її історію, проблеми становлення та розвитку, точність і нормативність окремих термінів, а також лінгвістичні особливості окремих юридичних термінів. явного визначення – це просте речення зі складним іменним присудком, яке може функціонувати з нульовим або лексичним дієслівним сполученням. Складність і спеціалізований характер судових справ зумовлюють особливі вимоги до підготовки та досвіду юриста. Щоб підтримувати необхідний рівень знань і навичок, юрист повинен постійно займатися своїм навчанням і підвищенням кваліфікації. 

Посилання

Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови/за ред. І. Вихованця. К. : Пульсари, 2004. 400 с.

Хворостянкіна А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6669

Царьова І. В. Сучасний український юридичний текст: лексикодериваційна структура: монографія. Дніпро: ЛІРА, 2020. 446 с.

Шкурко В. В. Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2012. № 28. С. 31–35.

Opalek K., Wrоblewski J. Zagadnienia teorii prawa. Warszawa: PWN, 1969. P. 264.

Otto W. Die Paradoxie einer Fachsprache. Der offentliche Sprachgebrauch. Band. II. Stuttgart: Klett-Cotta, 1981. P. 44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА