ПРОФЕСІЙНЕ І ПОБУТОВЕ: КОГНІТИВНИЙ ВПЛИВ У КАРТИНАХ І ЕХО-КАРТИНАХ СВІТУ

Автор(и)

  • С. Є. Степанова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262413

Ключові слова:

мовна картина світу, ехо-картина світу, еволюція МКС, мовна особистість, професійна комунікація

Анотація

У статті зроблено спробу визначити способи та механізми впливу професійного дискурсу на становлення та еволюцію мовної картини світу (МКС) людини та ехо-картини світу близьких йому людей на прикладі персонажів оповідань В. М. Інбер «Соловей і Роза», А. П. Чехова «Душечка» та М. О. Булгакова «Рушник з півнем». Об’єктом дослідження є мовлення кравця Еммануїла Соловея та його дружини Рози – головних героїв оповідання Віри Інбер «Соловей і Роза»; Ольга Племянникова та близькі їй чоловіки різних професій – персонажі оповідання Антона Чехова «Душечка»; молодий лікар-початківець з автобіографічної повісті Михайла Булгакова «Рушник з півнем». Результат наших спостережень дає підстави зробити ряд висновків: професійні картини світу розвиваються з удосконаленням навичок їхніх носіїв і мають безпосередній вплив на формування мовних картин світу фахівців певної галузі знань чи ремесла, а опосередкований – через професійні ехо-картини світу. і мовні картини світу людей, які оточують цих фахівців: членів сім’ї, друзів. Ці впливи відображаються в мовленні фахівців і членів сім’ї, інших близьких їм людей різними мовними засобами. Найчастіше про такі впливи свідчать групові чи індивідуальні порівняльні звороти, ідіоми, метафори, метонімії, синоніми, антоніми, персоніфікації, що відбивають професійні знання та вміння мовця, а також членів його родини та близьких друзів.

Посилання

Булгаков М. А. Полотенце с петухом. Записки юного врача. С. 1–11. URL : http://www.bulgakov.ru/library/zapiski_yunogo_vracha/

Инбер В. М. Соловей и Роза. Смерть Луны : рассказы. С. 1–15. URL : http://litfile.net/web/384920/389000-390000/

Степанова С. Е. Языковая картина мира персонажа сквозь призму его профессии портного (на материале рассказа Веры Инбер «Соловей и Роза»). Філологічні студії : [зб. наук. статей]. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. Вип. 6. С. 142–146.

Степанова С. Е. Отражение профессиональной картины мира персонажа в художественной речи. Русистика и современность. 18-я Международная научная конференция : сб. научных работ. Рига : Балтийская междунар. академия, 2016. С. 484–492.

Степанова С. Е. Эволюция языковой картины мира центрального персонажа рассказа А. П. Чехова «Душечка». Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. № 25. С. 62–67.

Чехов А. П. Душечка. Рассказы и повести. Москва : Правда, 1979. С. 571–583.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М. : Гнозис, 1994. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА