МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ КОРАБЛЕБУДІВНОЇ ТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Н. М. Філіппова Національний університет кораблебудування імені адмірала С.Й. Макарова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262414

Анотація

Статтю присвячено досить актуальній темі взаємозалежності між мовними і когнітивними структурами, що особливо важливо для регламентованого науково-технічного функційного стилю. Проведений аналіз отриманого матеріалу показав, що метафори, які пов’язані із проектуванням, будівництвом і експлуатацією кораблів/суден, можна підрозділити за такими узагальненими, базовими категоріями: ТЕХНОЛОГІЯ - ПРОСТІР, ТЕХНОЛОГІЯ - РУХ, ТЕХНОЛОГІЯ - ОБ’ЄКТ, ТЕХНОЛОГІЯ - РОЗУМ, ТЕХНОЛОГІЯ - ЕМОЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ - БАЧЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ - ХАРАКТЕРИСТИКА/ВЛАСТИВІСТЬ. Універсальність когнітивної метафори ПРОСТІР полягає у тому, що наука взагалі реалізується у вигляді просторової метафори і розуміється як деякий середовище або простір для розвідки, визначення, відкриття, деякий світ, який розгортається навколо об’єкту або в якому знаходиться об’єкт: поле, сегмент, прошарок, місце. Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - РУХ логічно пов’язана із середовищем (простором) наукового пізнання, де такий рух може відбуватися. Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - ОБ’ЄКТ презентує те, що виявляється метою або завданням дослідження. Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - РОЗУМ - це своєрідний доказ взаємодії мислення і мови як засобу відобразити дійсність, одним із прикладів можуть бути випадки вираження засобами мови фізичного сприйняття дійсності. Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - ЕМОЦІЯ часто використовується для того, щоб виокремити економічні або технічні проблеми (катастрофи або економічнi кризи). Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - БАЧЕННЯ актуалізує той факт, що світ сприймається органами чуття людини (візуальне, слухове, тактильне). Метафорична модель ТЕХНОЛОГІЯ - ХАРАКТЕРИСТИКА/ВЛАСТИВІСТЬ виражається термінологізованими антропометричними прикметниками або іменниковими словосполученнями. Отже, у метафориці англомовних наукових текстів кораблебудівної тематики ми виокремили найчастотніші метафоричні моделі, що дає змогу більш чітко осмислити характерні ознаки цього поняття і його значення для науково-технічних дискурсів, тобто з когнітивної точки зору побачити метафору як розумову операцію, яка дозволяє осмислити деяку частину реальності: спочатку складається на основі досвіду, а потім у вигляді концептуальної моделі активується певною лексемою (фокусом метафори) і фіксується як обов’язковий і стереотипний елемент науково-технічного функціонального стилю. 

Посилання

Беляєва А. Особливості метафоризації концепту ОСВІТА в українській, російській, англійській та німецькій мовах. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/002.pdf.

Кінащук А. В. Метафоричне моделювання семантики ірраціональної лексики (на матеріалі української, англійської та німецької мов), Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності “Львівський філологічний часопис”. No 9, 2021. c. 101 - 110.

Ляшкова І. І., Голікова О. М. Метафора як засіб втілення наукового знання в англійській мові та проблеми еквівалентності перекладу на українську. Вісник нац. техн. ун-ту “Харківський політехнічний інститут”, Серія “Актуальні проблеми розвитку українського суспільства.” Х., 2016. No 13. C. 67-70.

Наєнко Г. М. Когнітивна метафора у науковому тексті П. О. Лавровського. Мовознавство. 2019. No 1. C. 31-43.

Allbriton D. When metaphors function as schemas: some cognitive effects of conceptual metaphors. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/ s15327868ms1001_4.

Lakoff G. Linguistics and natural logic. Semantics of Natural Language. Ed. by D.Davidson, G. Harman. Dordrecht, 1972. pp. 548 - 665.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА