УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИЙ ВЗАЄМОВПЛИВ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ АРЕАЛІ МЕЖИРІЧЧЯ ДУНАЮ ТА ДНІСТРА

Автор(и)

  • О. М. Новак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Г. В. Сеник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283842

Ключові слова:

межиріччя Дністра та Дунаю (МДД), поліетнічний ареал, полімовний ареал, інтерференція, інтегратизм

Анотація

Статтю присвячено дослідженню українсько-болгарського міждіалектного та міжмовного впливу в поліетнічному та полімовному ареалі на півдні України, у межиріччі Дністра та Дунаю. Полілінгвізм, діалектна строкатість, стан та функціонування південнобессарабських українських та болгарських говірок активно досліджується з середини ХХ століття, проте порівняльних студій та комплексного аналізу мовної ситуації і сучасної інтерференції проведено не було, тому робота в цьому напрямі є актуальною і необхідною. Говірки різних мов досліджуваного ареалу на сьогодні дискриптивно та лінгвогеографічно досліджені нерівномірно. У дескриптивних студіях подано опис структури окремих діалектних систем, аналіз певних структурних рівнів, переважно в порівнянні з літературною мовою та в межах принципів національних діалектологічних шкіл, проте практично поза увагою науковців залишаються територіально суміжні і мішані говірки, що належать до різних мов, та процеси інтерференції.

Метою пропонованої роботи є дослідження двох типів українсько-болгарського взаємовпливу: на міждіалектному рівні та впливу української літературної мови на болгарські говірки Одещини. Завданням є систематизація та узагальнення явищ інтерференції між двома контактуючими мовами та їхніми діалектами. Матеріалом дослідження стали власні спостереження під час польових діалектологічних експедицій у регіон, а також матеріал добирався з корпусу вже оприлюднених описів окремих діалектних систем південнобессарабських українських та болгарських говірок.

Зазначається, що деякі тюркізми в українських говірках запозичені через посередництво болгарських діасистем і, до того ж, складають корпус регіональних інтегратизмів. Зафіксовано два типи новітніх запозичень з української літературної мови: а) лексика офіційно-ділового стилю, яка витісняє використовувані раніше аналогічні одиниці російськомовного походження; б) прецедентні висловлювання та експресивно забарвлена лексика. Стверджується, що на сьогодні не спостерігається системної українсько-болгарської інтерференції, натомість зафіксовані численні запозичення, джерелом яких є телебачення та школа.

Посилання

Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. Одеса: PostScriptUm, 2014. 744 с.

Гриценко П. Ю. Інформаційний простір діалектного тексту. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / відп. ред. П.Ю. Гриценко. Київ: КММ, 2015. С. 100–114.

Дроздовський В. П. Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області): дис. ... канд. філол. наук. Одеса, 1962. 210 с.

Колесник В. О. Дебалканізація переселенських говірок в Україні: Граматична система. Одеса: Астропринт, 2003. 351 с.

Колесников А. О. Діалектні тексти як джерело інформації про генезу і динаміку українських південнобессарабських говірок. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. Київ: КММ, 2015. С. 196–213.

Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка: монографія / відп. ред. П. Ю. Гриценко. Ізмаїл: СМИЛ, 2015. 676 с.

Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області Одеса: Одес. держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського, 1958. 77 с.

Пейчева О. М. Українські елементи в болгарських говірках півдня України. Слов’янський збірник. Чернівці: Букрек, 2014. Вип. 18. С. 172–180.

Пейчева О. М. Особливості консонантної системи переселенської болгарської говірки с. Оріхівка. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 10. 2008. Велико Търново. С. 579–589.

Словник українських говорів Одещини / за ред. О. І. Бондаря. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2010. 222 с.

Українське Подунав’я. Роки незалежності (історичний нарис) / Лебеденко О. М. та ін.; гол. ред. Тичина А. К. Одеса: Астропринт, 2008. 290 с.

Kolesnykov A. Problems of Description and Mapping of Dialects Spread in the Area between the Danube and the Dniester Rivers. Journal of Danubian Studies and Research. Vol. 7. N. 2/2017. p. 410–419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ