ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ОНІМИ В ПОЕТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ ВАСИЛЯ СТУСА

Автор(и)

  • Г. І. Віват Одеський національний технологічний університет, Україна
  • А. В. Лупол Одеський національний технологічний університет, Україна
  • О. І. Філіпенко Одеський національний технологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283849

Ключові слова:

онімний простір, антропонім, топонім, ідіолект, Голгофа, Христос, Іуда, Богородиця

Анотація

У статті зроблено аналіз євангельської онімії у творчості Василя Стуса на підставі його поетичних творів, які вражають оригінальною образністю, надзвичайним багатством мовно-виражальних засобів, насиченістю онімів, які несуть у собі метафорично-символічне значення. Мета статті полягає у виокремленні євангельських онімів у поезії Василя Стуса, ствердженні важливої ролі тих онімів у виявленні характерних понятійних концептів його світовиміру. Аналіз сконцентровано на антропонімії, що репрезентує образи Христа у контексті розмислів над його страдницькою постаттю, та Іуди у його протиставленні праведникові. Звернено увагу також на символічні аспекти онімії Стусового поетичного простору. Закцентовано, зокрема, увагу на страдницькій символіці, неодноразово переданій через топонім Голгофа / Голгота. Практично в усіх Стусових контекстах Голгота / Голгофа постає не як назва місця страти Ісуса, а в переносному значенні – як символ страждань та смерті в ім’я високої мети. Аналіз також скеровано на систематизацію, встановлення динаміки вживань та виокремлення євангельської онімії у творчому доробку поета. Відповідно до цього об’єктом пропонованої статті став ідіостиль Василя Стуса, предметом – структура онімного простору творів поета, підставою для якого послужили євангельські образи. Для отримання достовірних даних у роботі застосовано методи опису, індукції та дедукції, кількісних підрахунків, а також компонентний і контекстуально-інтерпретаційний методи. Результатом роботи стало всебічне обґрунтування важливості онімного компонента в ідіостилі поета та виокремлення пріоритетних власних назв, ужитих у його творах, що стосуються біблійної тематики. Висновки: основні розряди власних назв у творчості Василя Стуса зосереджено в антропонімному й топонімному сегменті авторського ономапростору, підставою для якого послужили євангельські мотиви. Найчастотнішими онімами біблійного кола у поетичних текстах Василя Стуса є власні назви, джерелом яких стало Євангеліє.

Посилання

Білоус Григорій. Рокований вересень: Із роздумів про життя і творчість Василя Стуса. Літературознавство і критика. Дивослово. 2003. № 3. С. 21.

Браїлко Юлія. Семантико-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії Василя Стуса. Дивослово. 2005. № 4, С. 44-48.

Іщенко Євген. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творчості Т. Шевченка і В. Стуса. Вісник: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2003. Вип. 14. С. 295.

Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: монографія. Одеса: ВМВ, 2010. 368 с.

Віват Г. І., Філіпенко О. І. Мовна картина світу в індивідуальному лексиконі Василя Стуса. Sсientific collektion «Interconf»: proceedings of the 6 International Scientific and Practicfi Conferense Scientific community: interdisciplinary research Hamburg, Germany, 26–28.01.2022. С. 474–483.

Лупол А. В. Онімний простір у поезії Василя Стуса: дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2011. 200 с.

Cловник української мови в 11 томах. Київ: Наук. думка, 1970–1980.

Стус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.1, кн.1. Львів: Просвіта, 1994. 432 с.

Стус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.1, кн.2. Львів: Просвіта, 1994. 302 с.

Стус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.2. Львів: Просвіта, 1995. 430 с.

Стус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.3, кн.1. Палімпсести. Львів: Просвіта, 1999. 486 с.

Стус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Т.3, кн.2. Палімпсести. Львів: Просвіта, 1999. 496 с.

Cтус Василь. Твори у чотирьох томах шести книгах. Том 6 (додатковий). Книга перша. Листи до рідних. Львів: Видавнича спілка «Просвіта», 1997. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА