«ДОВБУШ», «МАЗЕПА», «ПЕТЛЮРА», «БУКОВИНА», «ДНІСТЕР», «КОЛОС»: НАЗВИ БУКОВИНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ

Автор(и)

  • І. Р. Процик Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283850

Ключові слова:

назви буковинських футбольних команд, апелятив, онім, мотивованість, назовницькі тенденції

Анотація

У статті представлено назви українських футбольних команд за понад столітню історію становлення футболу на Буковині. Об’єктом аналізу в дослідженні стали номінації буковинських команд, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. і дотепер. Предмет аналізу – мотиваційна база та способи творення найменувань футбольних команд Буковини у ХХ–ХХІ ст. Джерелами фактичного матеріалу в розвідці була українська періодика, передовсім спортивна, та праці істориків спорту про розвиток футболу на Буковині. Проаналізовано мотивованість назв футбольних команд, диференційовано їх на відонімні та відапелятивні найменування. Простежено зумовлені політичними й соціокультурними чинниками назовницькі тенденції, що домінували в різні періоди розвитку футболу.

З’ясовано, що у 20–30-ті рр. ХХ ст., коли буковинські землі входили до складу Румунії, а українці Буковини різними способами намагалися продемонструвати свою на ціональну ідентичність, найменування футбольних клубів на цих теренах відображали асоціації з культурними, історичними, географічними реаліями України. Поряд із назвами, мотивованими топонімами, гідронімами, оронімами, номінаціями українських організацій і спілок, назвами осіб за родом занять, багато найменувань походило від антропонімів – Довбуш, Кармелюк, Ґонта, Залізняк, Дорошенко, Мазепа, Петлюра, що було прикметною рисою в буковинському футбольному назовництві.

У 40–80-ті рр. ХХ ст. частка назв футбольних команд із національно-культурним компонентом у значенні помітно зменшилася (Буковина, Карпати, Черемош), натомість з’явилися уніфіковані номінації з відображеними в них совєтськими реаліями та символами комуністичної ідеології. У цей період домінували найменування клубів, що походили від назв всесоюзних спортивних товариств, ергонімів, назв осіб за професією, назв продукції підприємств та ідеологічних назв (Колос, Легмаш).

У період після відновлення української незалежности збільшилася кількість номінацій із етнокультурною конотацією, зберігся невеликий відсоток назв, утворених у часи тоталітаризму, а під впливом комерціалізації спорту з’явилися найменування, які дублюють назви організацій, що фінансують футбольні клуби, та еклектичні номінації, в яких поєднано совєтські назви команд з іменами їхніх спонсорів (Фермер, RA-DENT, Колос-Майя, Зарінок-Дрім-Тім). Перспективи досліджень полягають у виявленні тенденцій у назовництві футбольних клубів різних українських регіонів.

Посилання

Змаг: спортовий тижневик. Перемишль, 1937, Чис. 1–9, Львів, 1937–1939.

Карпович В., Григорович П. Український Спортовий Клюб «Довбуш» Чернівці та український спорт на Буковині 1920–1940. Чикаго–Балтімор–Філадельфія–Торонто, 1984. 171 с.

Мужичок В. О., Ведмеденко Б. Ф., Марчук В. О. Розвиток українського футболу на Буковині до ІІ Світової війни. Футбол в Україні. Витоки, традиції, перспективи: матеріали наукової конференції, присвяченої 110-річчю українського футболу. Львів – Київ: Тех. комітет Федерації футболу України, 2004. С. 93–109.

Процик І. «Авангард», «Локомотив», «Колгоспник»: вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20–80-х рр. ХХ ст. Наук. Записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. університет ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 1(25). С. 83–89.

Процик І. Національно-постколоніальна еклектика: назви футбольних команд у незалежній Україні. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Серія «Філологія». Дрогобич, 2016. Вип. 38. С. 326–340.

Процик І. Р. «Це не були футбольні змагання, а бій за Україну»: назви українських футбольних команд як чинник національної ідентифікації у ХХ ст. Лінгвістика: збірник наук. праць. Старобільськ: ДЗ «Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка», 2017. № 2(37). С. 85–99.

Самостійність: газета. Чернівці, 1934–1936.

Словник української мови: в 11‑ти тт. / ред. кол. І. К. Білодід та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. I–XI.

Спорт: журнал присвячений усім ділянкам спорту. Львів, 1925–1926.

Спортові вісти: ілюстрований тижневик. Львів, 1931; 1933.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови. Хмельницький: Авіст, 2008. 550 с.

Футбол на Буковині / Уклад. О. М. Сторощук, Т. О. Дудчак. Чернівці, 2012. 20 с.

Якимишин І. Д., Соломонко В. В. Розвиток футболу в регіонах, спортивних товариствах та клубах Західної України. Футбол в Україні. Витоки, традиції, перспективи: матеріали наукової конференції, присвяченої 110-річчю українського футболу. Львів–Київ: Тех. комітет Федерації футболу України, 2004. С. 225–232.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА