ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ АНТРОПОНІМИ В ПРОЗІ ПРО ВІЙНУ – «ОБЛИЧЧЯ» ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Автор(и)

  • А. І. Вегеш Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283852

Ключові слова:

антропонім, ім’я, літературно-художній антропонім, персонаж, позивний, прізвище, символ, функція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню літературно-художніх антропонімів, які є елементами створення образів. Імена в художньому тексті приваблюють своїм наповненням, адже за вдало підібраним іменем стоїть людина. Відомо, що назви персонажів значною мірою визначають «обличчя» художнього твору, тому автори вкладають у літературно-художній антропонім певну оцінку.

Мета дослідження – аналіз літературно-художніх антропонімів, що функціонують у романі «Врятувати березень» А. Кокотюхи, у збірці оповідань «Після 24-го» В. Івченка та в романі «Рятуючи Єву» Н. Романовської. Наше завдання – описати характеристичні літературно-художні антропоніми, дати їм оцінку; довести, що образ та ім’я персонажа тісно переплетені; визначити мотиви надання позивних.

Об’єктами дослідження є антропоніми, вжиті у творах А. Кокотюхи, В. Івченка, Н. Романовської. Предмет дослідження – літературно-художні антропоніми та їх стилістична роль. Методи дослідження зумовлені специфікою онімного матеріалу, який потребує системного підходу і використання традиційного описового методу і його основних прийомів: спостереження, інтерпретації та узагальнення. Функційне навантаження літературно-художніх антропонімів визначено методом контекстуального аналізу.

Доведено, що літературно-художні антропоніми відіграють важливу роль у художньому тексті, несуть інформацію. Вона може бути захована в доонімній семантиці основи антропоніма, в авторській характеристиці, увиразнюватися цілою низкою різних конотацій.

У романі А. Кокотюхи зафіксовано традиційні прізвища, імена та їх неофіційні варіанти зі значним характеристичним потенціалом.

Оповідання В. Івченка наповнені псевдонімами (позивними) українських воїнів. З’ясовано мотиви утворення позивних: від усічених прізвищ, імен, професій, занять, зовнішності, улюблених героїв, смішних ситуацій тощо. Звернено увагу на особливу манеру В. Івченка – уміння давати назви своїм оповіданням. У заголовках – кодування авторського задуму.

З роману Н. Романовської в поле зору потрапили лише імена головних героїнь, які, крім низки різних функцій, виконують найважливішу – символічну.

Особливості творення найменувань указують на позицію самих авторів та індивідуальні особливості їхнього мислення. Перспективою подальших розвідок є дослідження літературно-художніх антропонімів та заголовків, що функціонують у творах сучасних авторів.

Посилання

Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії XIX–XX ст. Ужгород: Патент, 1995. 120 с.

Вегеш А. Своєрідність літературно-художнього антропонімікону в сучасних романах про російсько-українську війну. Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-української війни: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 вересня 2022 року) / Ю. Остапець, М. Палінчак (голови редкол.); відповідальні за випуск: М. Вегеш, В. Гиря. Ужгород: ТОВ «Рік-У», 2022. С. 346–355.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. І голов. ред. В. Т. Бусел. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Івченко В. Після 24-го. Оповідання. Ритмізована проза. Київ: Віхола, 2022. 360 с.

Ісат Ю. А. Таємниця вашого імені. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. 736 с.

Карпенко Ю. О. Назва твору як об’єкт ономастики (Переважно на матеріалі творчості Миколи Бажана). Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 29–37.

Карпенко Ю. О. Ономастична майстерність Богдана Мельничука як гумориста. Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 194–202.

Кокотюха А. Врятувати березень. Харків: Вид-во «Ранок», 2022. 240 с.

Павликівська Н. Українська громадсько-політична псевдонімія ХХ (1929–1959 рр.) – поч. ХХІ століть. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2017. Вип. 1 (27). С. 239–243.

Романовська Н. М. Рятуючи Єву: роман. Тернопіль: Мандрівець, 2023. 192 с.

Трійняк І. І. Словник українських імен. Київ: Довіра, 2005. 509 с.

Шкляр В. Характерник: роман. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2019. 304 с.

Ярема Г. «Рукопис вичитував професійний психолог…». URL: https://wz.lviv.ua/life/473498-rukopys-vychytuvav-profesiinyi-psykholoh

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА