SINGULUS & PLURES В УКРАЇНСЬКІЙ, ТУРЕЦЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, КИТАЙСЬКІЙ МОВАХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА

Автор(и)

  • Л. В. Рева-Лєвшакова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283854

Ключові слова:

категорія числа, лексико-граматичні категорії, порівняльна граматика, компаративістська лінгвістика, іншомовний суб’єкт, українська мова як іноземна

Анотація

Роботу присвячено категорії числа в українській мові в порівняльно-лінгвістичному аспекті з іншими індоєвропейськими, тюркськими та сино-тибетськими мовами. Метою дослідження є порівняльно-аналітичний аспект категорії числа в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах. Завданнями роботи обрано визначення компаративістського аспекту категорії числа в німецькій мові у порівнянні з українською мовою, розкриття порівняльного аспекту категорії числа в турецькій мові у паралелі з українською мовою, виявлення дефініції порівняльного аспекту категорії числа в китайській мові у зіставленні з українською мовою.

Об’єктом дослідження є категорія числа в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах. Предмет дослідження – це приклади однини і множини (singulus та plures) в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах.

У роботі застосовані компаративістський, історичний, зіставний і структурний методи дослідження. Наукова новизна визначається фактом аналізу категорії числа мов різних лінгвістично-історичних груп. Теоретична і практична цінність отриманих результатів полягає у застосуванні матеріалу дослідження в роботі з іноземними студентами для кращого й ефективного навчання їх української мови як іноземної.

У висновках зазначено, що категорія числа є цікавою лексико-граматичною ознакою формування мови вартою подальших досліджень. При навчанні студентів іноземного походження доцільно враховувати складну граматику рідної їм мови. Вивчення категорії числа з позицій порівняльного мовознавства надає широкий простір для нових досліджень. Такі дослідження мають не тільки теоретичну, але й практичну/професійну користь для викладачів української мови як іноземної.

Посилання

Андрейчук Н. І. Контрастивна лінгвістика: навч. посібник. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 300 с.

Кононенко І. В. Прикметник у слов’янських мовах. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2009. 495 с.

Kononenko I. P. Język ukraiński i polski: studium kontrastywne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 808 s.

Палиця Г. С. Порівняльна типологія української та німецької мов. Дрогобич: Вимір, 2010. 160 с.

Рева-Лєвшакова Л. В., Гладир Я. С. Розмовляємо українською (стартовий курс А1, А2): навч. посіб. для іноземних студентів-слухачів ЗВО України (2-ге видання, перероблене і доповнене). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 384 с.

Тимченко Є. П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. Вінниця: Нова книга, 2006. 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА