НАУКОВИЙ ТЕКСТ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Автор(и)

  • С. М. Івлєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283866

Ключові слова:

текстотека, текстоцентричність, комунікативна компетентність, науковий стиль мовлення, лексико-граматичні конструкції

Анотація

Актуальність дослідження полягає у презентації методичної стратегії, формування навичок та методів навчання УМІ, виокремленні загальних проблем комунікацій, що виникають в студентів-іноземців на початковому етапі, які навчаються нерідною мовою. Аналіз сучасних джерел висвітлює розширення кола дослідницького  матеріалу за темою навчання іноземців українською мовою, поява актуальних досліджень та розробок текстового та ілюстративного матеріалу, що базується на сучасному українському ґрунті, саме за українською тематикою, на відміну від минулих часів, коли використовувався виключно досвід навчання РКІ. Мета дослідження –обґрунтувати необхідність спеціального формування текстотеки та моделювання текстів для навчання науковому стилю мовлення нерідною мовою. Методологія дослідження у викладі основного матеріалу статті спирається на загальні принципи формування курсу науковий стиль мовлення на початковому етапі навчання іноземних студентів, яким належить засвоїти термінологію за обраним фахом та здобути вищу освіту у ЗВО України. Окреслено методи навчання щодо формування навичок та вмінь майбутніх фахівців у сфері різноманітних видів мовної та мовленнєвої діяльності, професійно зорієнтованому рівню володіння мовою та фаховою термінологією.

В статті сконцентровано увагу на принципах відбору, моделюванні та змісту навчальних текстів, завдань до текстів у залежності від рівня мовної компетенції, на необхідності мотивування студентів до навчання та формуванню міжкультурної компетенції задля опанування мови навчання та адаптації студентів-іноземців до нових умов функціонування в іншомовному просторі, з метою запобігання культурному шоку. Як перспектива подальшого розвитку досліджень за темою звертається увага на необхідність структурування та постійного поповнення текстотеки у вигляді паперових та електронних підручників, змодельованих до відповідного рівню студентів та їх спеціалізації: корпусу текстів за фахом.

Посилання

Горохова Т. Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей. Теоретична і дидактична філологія. 2014. Вип. 17. С. 14–29.

Полежаєва В. О., Дев’ятовська І. В. Навчання науковому стилю мовлення іноземних студентів на довузівському етапі мовної підготовки. Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-28 вересня 2021 р.). Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 95–101.

Цуркан М. Методика викладання української мови як іноземної на синхронному зрізі ХХІ століття: тенденції розвитку. Нова педагогічна думка. Рівне: Рівненський ОІППО, 2019. № 1(97). С. 98–102.

Швець Г. Д. Моделювання навчального тексту: термінологічний та методичний аспекти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. Вип. 58. С. 170–178.

Швець Г. Д. Робота з текстом на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. Студії з україністики. Київ: Міжнародна школа україністики НАН України, 2008. Вип. 8. С. 290–296.

Швець Г. Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук, Київ, 2021. 46 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ