ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙТРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ Ф. ПОТУШНЯКА

Автор(и)

  • Г. І. Сньозик Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283869

Ключові слова:

лексичне значення, нейтральна лексика, поетичне мовлення, словниковий склад, Федір Потушняк

Анотація

У статті проаналізовано функціонально-стильові особливості нейтральної лексики у поетичних творах Ф. Потушняка. Зроблено огляд поглядів науковців щодо різних підходів виокремлення й дослідження стилістично-нейтральної лексики. Досліджено лексичні особливості нейтральної лексики у мовотворчості Ф. Потушняка, їх репрезентовано прикладами з поетичної спадщини поета. Виділено групи стилістично-нейтральних слів, що відображають унікальність світосприйняття автора. До проблем вивчення нейтральної лексики зверталося багато мовознавців, але й сьогодні є питання, які потребують детального розгляду. Зокрема, важливим, на нашу думку, є вивчення нейтральної лексики художньої літератури. Нейтральна лексика охоплює слова, якими послуговуються всі носії мови. Це основа усного й писемного мовлення. Тому увага дослідників сучасного українського мовознавства привернута до проблем лексико-семантичної структури мови художньої літератури, зокрема мови поезії. Метою роботи є виділення на матеріалі поетичних творів Ф. Потушняка основних груп стилістично-нейтральних слів. Об’єкт дослідження – нейтральна лексика у поетичних творах Ф. Потушняка, предмет дослідження – дослідження особливостей вживання стилістично-нейтральних слів у поетичних творах. У дослідженні застосовано такі методи: загальний метод лінгвістичного спостереження й опису мовних явищ, метод контекстуального аналізу та прийом компонентного аналізу. У статті зосереджено увагу саме на стилістично-нейтральних словах, які чітко виокремлено із творів Ф. Потушняка. На основі проведеного дослідження було виділено такі групи стилістично-нейтральних слів: лексика, що відображає предмети навколишньої дійсності; лексика, що відображає явища природи; лексика, що відображає назви речей, пов’язаних із життям людини, та їх частин – предметів побуту, знарядь праці; лексика на позначення назв органів і частин тіла людини; лексика на позначення назв тварин і птахів; лексика на позначення назв рослин. Встановлено, що за семантичними ознаками у досліджуваних поетичних текстах найбільше нейтральної лексики, яка відображає предмети навколишньої дійсності.

Посилання

Мацько Л. І. Стилістичні функції емоційних вигуків. Культура слова. 1982. № 10. С. 10–26.

Потушняк Ф. М. Мій сад / упоряд. Д. Федака. Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. 576 с.

Савчук Н. М. Функції мотиваційно-зв’язних слів в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ ст.: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Умань, 2011. 172 с.

Савчук Н. М. Нейтральна лексика української мови у функціонально-мотиваційному аспекті. Наукові записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2013. Том 26 (65). № 1. С. 159-163.

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Бондаренко та ін. Київ: Знання, 2010. 270 с.

Струганець Л. В. Лексика на перетині наукових парадигм: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 212 с.

Юріна Ю. М. Ідіостиль Олени Теліги: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Херсон, 2016. 194 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ