ЛІНГВО-СЕМАНТИЧНА ПАЛІТРА КОНЦЕПТУ ДОЛЯ В СЛОБОЖАНСЬКОМУ І БОЙКІВСЬКОМУ ГОВІРКОВОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Р. В. Міняйло Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine
  • А. М. Гейдел Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283879

Ключові слова:

концепт ДОЛЯ, говірковий дискурс, лексико-семантичні групи, семантичні моделі, мовленнєві конструкції

Анотація

Антропоцентризм сучасного мовознавства й невичерпність смислів людського буття переконує в актуальності концептуального аналізу. Тому метою розвідки було дослідити лінгво-семантичне наповнення загальнокультурного концепту ДОЛЯ в ментальних структурах свідомості носіїв дистантних слобожанського і бойківського говорів, а завданням – структурувати ці семантеми й відповідні їм мовні (мовленнєві) конструкції. Об’єктом дослідження були оповідні тексти (наративи) діалектоносіїв, де простежується (безпосередньо чи опосередковано) мотив людської долі, предметом дослідження – семантичні складники концепту ДОЛЯ в українському діалектному континуумі та вербалізація їх на лексичному, фразеологічному, синтагматичному, синтаксичному рівнях. Методологію дослідження склали суцільна вибірка лінгво-семантичних складників концепту ДОЛЯ із записаного влітку 2021 року діалектологічного матеріалу, семантико-смисловий аналіз виокремлених мовленнєвих структур.

У проаналізованих наративах концепт ДОЛЯ репрезентують найменування, що входять до лексико-семантичних груп (ЛСГ) «Висловлювання про невідворотність долі», «Висловлювання про тяжкість жіночої долі», «Висловлювання щодо потреби змінити свою долю», «Висловлювання про типову долю представника певної спільноти в певний історичний період». У ЛСГ «Висловлювання про невідворотність долі» виокремлюємо мовленнєві конструкції, що укладаються в семантичні моделі (СМ) «чиновницький апарат тоталітарної держави переміщує людину з рідних місць всупереч її бажанню», «залежність життєвої долі від типової моделі життя колективу», «доленосні зміни після смерті близької (рідної) людини»; у ЛСГ «Висловлювання про тяжкість жіночої долі» − СМ: «мачуха (свекруха, свекор) втручається в становлення життєвої долі молодої жінки», «фаталістичність невдалого шлюбу для жінки»; у ЛСГ «Висловлювання щодо потреби змінити свою долю» − СМ: «задоволеність своєю долею (прагнення сталого життя)», «активна позиція у зміненні своєї долі», «активна позиція у зміненні долі своїх дітей»; у ЛСГ «Висловлювання про типову долю представника певної спільноти в певний історичний період» − СМ: «відсутність роботи і гідного заробітку як негативний чинник життєвої долі», «призвичаєність представників іншої етнічної групи до пошуків кращої долі по світах».

Перспективою дослідження вбачаємо порівняльний аналіз лінгво-семантичних складників концепту ДОЛЯ в українському говірковому і художньому дискурсах.

Посилання

Масенко Л. Концепт «доля» в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським «los» і російським «судьба». Українська мова. 2014. № 4. С. 3–11.

Пилипів О. Г. Репрезентація лінгвокультурного концепту ДОЛЯ в латинській фразеології. Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 226–233.

Ткаченко О. Процедура семантико-смислового аналізу дослідження розвитку акмеорієнтованої зрілої особистості. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. 2019. Т. 1. № 10. С. 95–99. URL: https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).24

Шарманова Н. М. Концепт ДОЛЯ як засіб лінгвалізації буття. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство/ 2009. Т. 17. Вип. 15 (3). С. 147–152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА