СУЧАСНІ ІПСО: СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ ПАТОГЕННОСТІ

Автор(и)

  • А. В. Ковалевська-Славова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283886

Ключові слова:

ІПСО, інформаційно-психологічні операції, комунікативний вплив, сугестія, НЛП, патогенні тексти, спін-сугестологія, сугестивна лінгвістика, спін-докторинг, комунікативна структура

Анотація

Наукову статтю, спрямовану на виокремлення комунікативної структури ІПСО з метою розробки подальших механізмів протидії їхньому негативному впливу, об’єктом якої є загальні феномени ІПСО, а предметом – їхня комунікативна структура в її мовному векторі, присвячено дефінуванню комунікативної структури сучасних інформаційно-психологічних операцій з огляду на властивий їм сугестивний та патогенний вектор. Оскільки основна мета ІПСО, що полягає в підтримці або зміні певних уподобань реципієнта, передбачає дисторцію, викривленість об’єктивної реальності як її фундаментальну ознаку, очевидно, що максимальний акцент, особливо за умов сучасної соціально-політичної ситуації, що склалася в Україні, фокусується не лише на вивченні питання систематизації ІПСО як вкрай потужного феномену сучасного інформаційного простору країни, а й на проблемі формулювання стратегій і тактик протидії негативному впливу, продукованому патогенними текстами в рамках ІПСО. Формулювання таких механізмів протидії негативному ефекту ІПСО є можливим лише за умови чіткого визначення лінгвістичної впливової структури ІПСО та кваліфікації безпосередньо лінгвістичного її компонента як домінанти інформаційної деструкції, визначення її сугестійної специфіки, що, беззаперечно, уможливить ідентифікацію патогенних складників такої інформації і, таким чином, дасть змогу нейтралізувати чи бодай мінімізувати її руйнівні наслідки. Авторка статті також окреслює як особливості класичних напрямів вивчення сугестії, так і специфіку новітніх креативних наук, присвячених аналізу впливових дискурсів, і представляє новітній полівимірний та комплексний науковий напрям спін-сугестологію, скерований як загалом на наукове вивчення сугестії, тобто комунікативного впливу, і потенційну зміну сприйняття певних сугестогенних дискурсів реципієнтами, смислове «обертання» сугестогенного дискурсу, його штучно створену своєрідну різнобічну, різноаспектну актуалізацію; так і почасти на формування алгоритму нейтралізації патогенності мегадискурсів ІПСО як нерозривного комплексу внутрішньо сугестивних вербальних, невербальних та екстралінгвістично-ситуативних маркерів, а також екологізацію і депатологізацію інформаційного простору в зазначеному дискурсивному сегменті, що є особливо важливим аспектом сучасної інформаційної політики держави в умовах гібридних воєн і максимально унаочнює перспективність дослідження.

Посилання

Доктрина інформаційної безпеки України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

Дубов Д. В. «Стратегічний наратив»: до проблеми реалізації сутнісної складової стратегічних комунікацій в Україні». Аналітична записка. № 8, «Інформаційні стратегії». URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/strategichniy-narativ-do-problemi-realizacii-sutnisnoi

Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни у мережевому он-лайн просторі: навч. посіб. Київ: ВІКНУ, 2016. 286 с.

Радковець Ю. І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України. Наука і оборона. 2014. № 3. С. 36–42.

Allied joint doctrine for psychological operations. URL: https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS.pdf.

Bard A., Söderqvist J. Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism. London, GB: Pearson Education, 2002. 269 p.

Kovalevska A. Pathogenic texts identification: case of Ukraine. «Sciences of Europe». 2020. Issue 60, Vol. 3. P. 6–9.

Kovalevska A. Ukraine’s Political Advertisement: Suggestion Realization Strategies Analysis. Лінгвістичні студії (Linguistic studies). 2020. Вип. 40, Том 1. С. 112–121.

Kovalevska-Slavova A. Рolitical pathogenic megadiscourses neutralization: trolling strategy. Записки з українського мовознавства. Одеса. 2021. Вип. 28. С. 308–318.

Kovalevska-Slavova A. Wartime PSYOPS: Types of Failure. «Colloquium-journal». 2022. № 35(158). P. 36–38.

Kovalevska A., Kovalevska T., Kutuza N., Lakomska I. Suggestion Algorithm in Advertisement Megadiscourse: Hypnotic Inductors Systematics. Journal of Language and Linguistic Studies. 2020. Issue 17 (Special Issue 2). P. 1294–1307.

Longley R. An Introduction to Psychological Warfare. ThoughtCo. URL: https://www.thoughtco.com/psychological-warfare-definition-4151867

Psychological Operations. Joint Publication under the direction of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) of the US. URL: https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3-13-2.pdf

Special Operations. Psychological Operations URL: https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/specialty-careers/special-ops/psychological-operations.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА