ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ІПСО В МЕГАДИСКУРСІ: МАНІПУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕРІОДУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ)

Автор(и)

  • Н. В. Кутуза Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Д. М. Тельпіс Бердянський державний педагогічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283887

Ключові слова:

гібридна війна, дезінформація, ІПСО, маніпуляція, мегадискурс, наратив, фейк

Анотація

Статтю присвячено дослідженню дезінформації як складнику інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО) в мегадискурсі. Мета розвідки – увиразнення особливостей дезінформації як складника ІПСО, що використовується проти України. Для реалізації мети виконано низку завдань: розрізнено та уточнено тлумачення понять «дезінформація», «фейк», «фейкові новини», «несвідома дезінформація»; визначено головні особливості дезінформації як потужної маніпуляції та вагомого інструмента гібридної війни; запропоновано авторську класифікацію видів дезінформації російсько-української війни за тематичною скерованістю.

Об’єктом дослідження є феномен дезінформації як складник ІПСО в мегадискурсі за період повномасштабної війни, предметом дослідження є реалізація видів дезінформації в українському інформаційному полі. Методами дослідження стали: описовий – для виокремлення особливостей дезінформації як феномену, її видів; методи аналізу й синтезу для ідентифікації видів дезінформації, вичленування її функційних характеристик та поєднання їх в єдиний комплекс; метод індукції для конкретизації загальних висновків.

Акцентовано увагу на тому, що дезінформація є ширшим поняттям, яке охоплює введення в оману держави, населення, армії та союзників супротивника. За  тематичним скеруванням запропоновано авторську класифікацію видів дезінформації, де виокремлено воєнну, соціальну, культурну, коаліційну, кожна з яких має різний впливовий ефект на цільову аудиторію. Підкреслено, що російська дезінформація має досить розгалужену систему її тематичного скерування, це, у свою чергу,значно підсилює маніпулятивні ефекти. Також проаналізовано впливові ефекти, які досягаються розповсюдженням дезінформації в соціальних медіа, серед котрих провідними є: корегування картини світу населення держави-супротивниці у власних інтересах, психологічна дестабілізація населення та армії, виправдання власної збройної агресії, а також зміщення найбільш невигідної для неї меседжів зі світового та регіонального порядку денного. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому поглибленому вивченні складників ІПСО в мегадискурсі, видів дезінформації, а також способів нейтралізації дезінформації в умовах гібридної війни, зокрема створенні формульної моделі виявлення та нейтралізації дезінформації в мегадискурсі.

Посилання

Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО (англійсько-український та українсько-англійський словник) / Л. Компанцева та ін. Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. 335 с.

Гай М. Інформаційно-психологічні операції рф щодо дестабілізаційних дій в Україні як система реалізація державної політики. Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця: колективна монографія. Київ: НА СБ України, 2018. С. 270–287.

Ковалевська А. В. Алгоритм нейтралізації патогенних текстів в українському інформаційному просторі. Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми: колективна монографія / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. Одеса: ПолиПринт, 2018. С. 175–185.

Кутуза Н. В. Фактор інтерактивної актуалізації в алгоритмі медіавпливу: теоретичні основи. Образ. Суми: Сумський державний університет, 2022. Вип. 2(39). С. 6–15.

Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. Львів, 2016. Вип. 15. С. 184–188.

Почепцов Г. Фейки и дезинформация: что дальше? URL: https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/21580/2018-08-05-feyky-y-dezynformatsyya-chto-dalshe

Сінґер П. В., Брукінґ Е. Т. Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж / пер. Я. Лебеденко. Харків: Клуб Сімейного дозвілля, 2019. 320 с.

Austin L. Managing Misinformation and Conflicting Information. Advancing Crisis Communication Effectiveness. New York, 2020, p. 109–126.

Johnson J. Fake News: Defining and Defeating. URL: https://medium.com/dfrlab/fake-news-defining-and-defeating-43830a2ab0af

Nimmo B. Fake News: Defining and Defe. URL: https://medium.com/dfrlab/fakenews-defining-and-defeating-43830a2ab0af

Wardle C. Fake news. It’s complicated. URL: https://firstdraftnews.org/articles/fakenews-complicated

Zimdars M., McLeod K. Fake news: understanding media and misinformation in the digital age. URL: https://direct.mit.edu/books/book/4625/Fake-NewsUnderstanding-Media-and-Misinformation-in

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА