НЕЙРОЛІНГВОСЕМІОТИКА ТРЕЙЛЕРНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕТАКОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

  • О. В. Гогоренко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283891

Ключові слова:

кінодискурс, трейлер, рекламний текст, знак, лексика, метапрограма

Анотація

Статтю присвячено проблемі нейролінгвосеміотичної кваліфікації лексичних компонентів трейлерів, тобто спеціальних компонентів кіно дискурсу, з погляду їнього застосування у метакогнітивних стратегіях для підготовки майбутніх філологів.

Авторка статті робить такі висновки: 1) трейлер належить до зовнішніх компонентів кінодискурсу, що зумовлено наявністю семантичних та функційних перетинів із поняттям «реклама»; 2) між поняттями «рекламний текст» і «трейлерний текст» встановлюються відношення так званої умовної тотожності, оскільки вони мають однакові структурні лексичні елементи, насамперед довідкового характеру; 3) текст трейлера складніший порівняно з рекламним текстом, оскільки до лінгвосеміотичної структури першого введено більшу кількість типологічних різновидів лексичних знаків; 4) лінгвосеміотична структура рекламного тексту, в якій наявні різні знаки, має форму змістовно і формально пов’язаних між собою ремарок акторів, які можуть виконувати різні ролі (пересічних споживачів товарів/послуг, фахівців, знаменитостей тощо), і дикторів; 5) лінгвосеміотична структура тексту трейлера є поєднанням автономних багатофункційних монологічних знаків, нелінійно пов’язаних між собою (знаки актора, експерта, свідка та диктора); 6) вектори впливу лінгвосеміотичних одиниць рекламних текстів і текстів трейлерів не збігаються, оскільки в перших актуалізуються переважно метапрограми відцентрової/доцентрової мотивації, активності, бажаної модальності, порівняння, а в других – метапрограми часової орієнтації, розмір розбивки, спосіб мислення.

У статті також виміряно потенційний вплив рекламної та трейлерної лексики (в разі використання як навчального матеріалу) на ефективність навчання здобувачів філологічної освіти.

Посилання

Гайданка Д. В. Оказіональне словотворення у сучасному англомовному кіно дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-когнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук, 2018. 312 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. Одеса: Астропринт, 2008. 324 с.

Пузанов В. М. Трейлер фільму як тип рекламного повідомлення: структурно-функціональні особливості та стратегії оптимізації: дис. … канд. наук із соціол. комунікацій. К., 2019. 254 с.

Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/

Сучасні технології нейролінгвістичного програмування: навчальний посібник / [Петрик В. М., Гнатюк С. О., Черненко О. Є., Гурєєв В. О., Курганевич В. І., Фесенко А. О., Рябий М. О., Смірнов О. А., Уткін Ю. В.] ; за заг. ред. С. О. Гнатюка, О. А. Смірнова, В. М. Петрика. К.: Центр учбової літератури, 2020. 200 с.

Щербак О. В. Лінгвосеміотичні коди в дискурсі української комерційної телереклами: виміри впливу: монографія / Олена Щербак ; за ред. Т. Ю. Ковалевської. Львів-Торунь: Liha-Pres, 2021. 342 с.

Dirkes M. A. Metacognition: Students in charge of their thinking. Roeper Review: A Journal on Gifted Education. 1985. 8(2), pp. 96–100. https://doi.org/10.1080/02783198509552944

Flavell J. H. Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence. 1976. P. 231–235.

Hesford D. The Art of Anticipation: The Artistic Status of the Film Trailer and its Place in a Wider Cinematic Culture. PhD Film Studies. The University of Edinburgh, 2013. 284 p.

Ihebuzor L. & Ihebuzor N. Textbook Evaluation: The Communicative Imperativeness of Illustrative Materials for Effective Teaching Outcomes in Nigeria. Open Access Library Journal, 2015. No 2. P. 1–6.

Leech G. N. English in Advertising. A Linguistic Study of Advertising in Great Britain. L.: Longman, 1966. 210 p.

Lippmann W. Public opinion (with a new introduction by Michael Curtis). New York: Macmillan, 1992. 233 p.

Nunan D. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teacher. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991. 300 p.

O’Malley J. M. & Chamot A. U. Learning strategies in second language acquisition; UK: Cambridge University Press, 1990. 243 p.

Pierce Ch. S. (Selected Philosophical Writings (1893-1913); Bloomington: Indiana University Press, 1998. 624 p.

Šidiškytė D. Multimodal Language of the Intertitles in the Trailers of American Romance-Comedy Feature Films. Research Journal Studies about Languages. No. 27. 2015. P. 77–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА