ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕІРАЛІ КОМЕНТАРІВ У FACEBOOK І TWITTER НА СТОРІНКАХ П. ПОРОШЕНКА І В. ЗЕЛЕНСЬКОГО)

Автор(и)

  • Л. В. Завальська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283892

Ключові слова:

політичний дискурс, президентський дискурс, соціальна мережа, комунікативний конфлікт, вербальна агресія, лексичні засоби

Анотація

У статті схарактеризовано лексичні засоби реалізації конфліктної комунікативної поведінки користувачів соціальних мереж. Розглянуто мережеві коментарі, представлені на офіційних сторінках українських політиків – чинного Президента України Володимира Зеленського і попереднього Президента України Петра Порошенка – у соцмережах Facebook і Twitter. Визначено поняття вербальної агресії як засіб реалізації конфліктної комунікативної поведінки. Окреслено жанрову специфіку коментарів у соціальних мережах та визначено особливості їх функціонування. Проаналізовано лексичні одиниці, що є вербальними маркерами агресивної поведінки коментаторів у соцмережах.

Мета дослідження – виявити основні лексичні засоби реалізації вербальної агресії в політичному дискурсі соціальних мереж. Об’єктом аналізу є конфліктна комунікативна поведінка користувачів соціальних мереж; предметом дослідження – вербальна агресія коментаторів на офіційних сторінках українських політиків.

Матеріалом для аналізу слугували коментарі до дописів на офіційних сторінках українських політиків Володимира Зеленського і Петра Порошенка у соцмережах Facebook і Twitter за 2023 рік. Загалом проаналізовано понад 2000 коментарів. Лексичні засоби вираження вербальної агресії було проаналізовано на матеріалі тих коментарів, що характеризувати саме політиків, а не безпосередніх комунікантів – прихильників одного з українських президентів. Доведено, що основними засобами репрезентації вербальної агресії у коментарях до дописів українських політиків у Facebook і Twitter є антропоніми, стилістично знижена лексика, інвективи, жаргонізми та ремінісценції й цитати виступів політиків.

Посилання

Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 404 с.

Гуз О. П Прояви вербальної агресії у політичному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. С. 53–57.

Кондратенко Н. В., Стрій Л. І., Билінська О. С. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів: монографія; за заг. ред. Н.В. Кондратенко. Одеса: Астропринт, 2019. 236 с.

Корольова А. В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуації конфлікту. Studia-Linguistica. 2008. № 1. С. 48–53.

Кузик О. А. Когнітивні та комунікативні особливості мовленнєвої агресії в політичному дискурсі (на матеріалі електронних видань США та Великої Британії): дис. канд. філол. наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. 296 с.

Малишева М. Вираження вербальної агресії в коментарях соцмережі Facebook. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер.: Філологія. 2020. Т. 25, вип. 2(22). С. 58–63.

Муратова І. С. Мовна інвектива як одиниця вербальної агресії в політичному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. 2009. Вип. 48. С. 198–201.

Нерян С. О. Аргументативний дискурс української інтернет-комунікації: лінгвопрагмаччиний аспект: дис. канд. філол. наук. Одеса, 2020. 221 с.

Рудик, І. М., Муратова, І. С. Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. Вип. 40. С. 186–189.

Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсоналогії: США – Україна. Житомир: Вид-во ЖДУУ ім. І. Франка, 2012. 360 с.

Словник української мови в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

Тірон І. Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. Серія «іноземна філологія». Вип. 44. С. 42–45.

Форманова С. В. Інвектива в сучасних інтернет-виданнях. Молодий вчений. 2018. Вип. 9.1(61.1). С. 121–124.

Швелідзе Л. Д. Мовні засоби реалізації комунікативних стратегій у дискурсі соціальних мереж (на матеріалі української та англійської мов): дис. канд. філол. наук. Вінниця, 2021. 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА