ЛАНЦЮГОВІ ЛИСТИ ЩАСТЯ ЯК ОДИН ІЗ РІЗНОВИДІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ

Автор(и)

  • А. В. Троян Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283893

Ключові слова:

Інтернет, електронне листування, ланцюгові листи щастя, маніпуляція, маніпулятивні стратегії

Анотація

Метою статті є дослідження та аналіз ланцюгових листів щастя як одного з видів електронного листування. Описано Інтернет-комунікацію та її основні риси. У статті подану дефініцію терміна «ланцюговий лист щастя» (лист щастя, магічний лист, ланцюговий лист щастя), розглянуто його особливості, способи поширення та подано приклади. Об’єктом дослідження виступають листів, дібрані із месенджера Viber. Виділено найбільш поширені їхні види («помолися і перешли молитву N кількості друзів»; «потрібно зібрати мільйон голосів, щоб «Viber» або «Facebook» не зробили платним»; «собачкам із розплідника потрібні господарі (або кошти), інакше їх присплять»; «батьки хворої дитини отримають 10 центів із кожного надісланого тобою листа»; «результат якогось тесту, який ти пройшов і там було сказано, що якщо не перешлеш покликання на цей тест певній кількості людей, то тебе чекає невдача впродовж декількох років»; «чудодійний засіб із маркету, що обов’язково вилікує найпоширенішу недугу»; «подарунок від відомого бренду/компанії на честь їхнього дня народження/відкриття») та виявлено наступні маніпулятивні тактики у них: «Якщо любиш, то…», «Експлуатація батьківського інстинкту», «Не будь вигнанцем» та актуалізація ситуації психозу з індикатором «брак часу». Не менш важливим є приклад використання апеляцій до «добрих почуттів» з метою інтимізації комунікативного простору між адресантом та адресатом. У перспективі плануємо детальніше розглянути листи щастя (у месенджерах, соціальних мережах, на електронній пошті, у блогах), класифікувати їх, виділити спільні ознаки та виокремити найбільш поширені маніпулятивні тактики. Це може включати аналіз комунікативних стратегій, що використовуються в таких листах, а також вивчення їхнього впливу на адресата, зокрема у контексті сприйняття, реакцій та способу поширення. Аналіз листів щастя забезпечить краще розуміння маніпуляцій та захистить від шкідливого вмісту, що може міститись у листах.

Посилання

Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 264 с.

Бігунова Н. О. Позитивна оцінка як засіб маніпуляції співрозмовником (на матеріалі англомовного літературного художнього дискурсу). Наук. вісник. Херсон: ХДУ, 2019. С. 12–18.

Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс – невід’ємна складова сучасної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 4. С. 228–232.

Гудзь Н. О. Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. Сучасні лінгвістичні студії: навч. посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 61–87.

Землякова О. О. Комунікативні характеристики спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса: МГУ, 2019. № 39. Т. 3. С. 108–110.

Калиновський К. Ю., Вовк О. В. Психология восприятия цвета в социальной рекламе. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: матеріали Молодіжної школи-семінару V Міжнародної науково-технічної конференції. Харків, 2020. Т2. С. 48–50.

Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційнодовідкового сервісу Yahoo!Answers): автореф. дис. … канд. філол. наук. Херсон, 2010. 22 с.

Карпушина М., Чистякова О. Сучасна комунікація: особливості мовлення в мережі інтернет. Філологічний дискурс. 2016. Вип. 4. С. 212–221.

Кулик Є., Бартош О. Культура віртуального спілкування. Київ, 2018. 65 с.

Лукашенко Н. Г. Англомовні інтернет-комунікації: комунікативно-прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків): автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2016. 254 с.

Лянг О. Маніпулятивний вплив у дискурсі комерційної реклами. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філологічні науки. 2010. Вип. 89(5). С. 303–307.

Стефанишин Л.Р., Поліщук Л.К. Основи кольорознавства. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. 2006. 54 с.

Столярова М. О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій): дис. … канд. філол. наук. Київ, 2005. 209 с.

Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США: дис. … д-ра пед. наук. Київ, 2017. 551 с.

Чванкін С. А. Інформаційні технології у доказуванні в цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти: дис. … д-ра юрид. наук. Одеса, 2021. 518 с.

Herring S. S. Computer-Mediated Discourse. URL: http://www.let.rug.nl/redeker/herring.pdf

McLuhan H. M. Understanding Media: External expansion of a person. London: Routledge, 1964. 464 p.

Dictionary.cambridge. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chain-letter

VanArsdale Daniel W. «Chain Letter Evolution». Archived from the original on 19 August 2006. Retrieved 21 August 2006. 1998.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА