ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ОСВІТЯНИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

  • Г. М. Труба Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283894

Ключові слова:

мовна особистість, інформаційне суспільство, соціолінгвістичні характеристики мовної особистості

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню формування мовної особистості освітянина в контексті інформаційного суспільства, зокрема в популярних соціальних мережах, таких як «Facebook», «Instagram», «TicTok». Зосереджено увагу на вивченні взаємозв’язку між поняттями «інформаційне суспільство» і «мовна особистість освітянина», зокрема у статті детально висвітлюється поняття «мовна особистість» та акцентується увага на значимості видалення нового типу особистості - «мовна особистість в інформаційному суспільстві», з’ясовано соціолінгвістичні та психолінгвістичні характеристики мовної особистості в цьому суспільстві та виділено фактори, що впливають на її формування. Між іншим підкреслено складні взаємозв’язки між мовною особистістю та знаннями, які циркулюють в інформаційному просторі.

Важливо зазначити, що особистість формується через мовлення, а також через використання інформації, зокрема із інформаційних соціальних мережу. Завдяки активному використанню соціальних мереж особистість отримує можливість виражати свої думки та ідеї, спілкуватися з іншими користувачами, а також отримує доступ до безлічі інформації. Однак це також несе ризики у вигляді некоректної, недостовірної або недостатньо обґрунтованої інформації, яка може негативно впливати на формування мовної особистості. Постає необхідність розуміння впливу соціальних мереж на формування мовленнєвих настанов, стереотипів та способів комунікації особистості.

Мета статті полягає в дослідженні й обґрунтуванні феномену мовної професійної особистості на прикладі вивчення МО освітянина у мережі, а реалізація її потребує виконання таких завдань: аналіз наукових праць щодо проблем розуміння мовної особистості; вивчення мовної та мовленнєвої поведінки освітянина на основі дослідження його професійної комунікації; характеристика і аналіз професійних мовних текстів (усні і письмові) як продукта мовної діяльності фахівця.

Об’єктом дослідження постає професійна мовна особистість, а предметом – мовна особистість освітянина у мережі. Серед методів дослідження мозна зазначити: індукції та дедукції; теоретичного узагальнення та моделювання процесу формування професійної компетентності освітянина; порівняльний для аналізу змісту, форм і методів культури професійної мови.

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія 2004. 344 с.

Давидова В. Фактори формування національної мовної особистості. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/158553638.pdf

Куцепал С. В. Комунікація та діалог у контексті освітніх викликів сучасності. Гілея, 2012. Вип. 66. С. 38-45.

Мазепова О. В. Еволюція поняття «мовна особистість» у сучасних лінгвістичних дослідженнях. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 48. 360 c.

Мацько Л. Аспекти мовної особистості у перспективі педагогічного дискурсу. Дивослово. 2006. № 7. C. 2–4.

Михальчук О. Мовна поведінка» як категорія української соціолінгвістики. Мова і суспільство. 2014. Вип. 5. С. 28–39.

Мовленнєва культура державного службовця. URL: http://www.vaas.gov.ua/news/movlennyeva-kulturaderzhavnogo-sluzhbovcya/

Огієнко І. (митрополит Іларіон). Рідна мова / [Упоряд., авт. передмови та коментарів М.С.Тимошик]. Київ: Наша культура і наука, 2010. 436 с.

Скотній В. Г. Філософія освіти: Екзистенція ірраціонального у раціональному. Дрогобич: Вимір, 2004. 347 с.

Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта. Дивослово. 2011. № 12. С. 35–39.

Чаус С. В. Можливості вияву мовної особистості в умовах ритуалізованого дискурсу (на матеріалі судового мовлення Нюрнберзького процесу). Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 30. 2015. С. 125–130.

Чемеркін С. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси. Київ, 2009. 240 с.

Castells M. Communication Power. Oxford University Press. 2009. 502 p.

Northouse P. G. Leadership: Theory and Practice. Los Angeles: Sage. 2022. 495 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА