ВПЛИВ АНТРОПОНІМІВ (ПОГЛЯД ПСИХІАТРІВ ТА ПСИХОЛОГІВ КІНЦЯ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Автор(и)

  • О. В. Чорноус Кропивницький інститут державного та муніципального управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283895

Ключові слова:

антропонім, ономатоманія, ономатофобія, вплив на поведінку, носій імені

Анотація

Пропонована наукова розвідка має на меті проаналізувати наукову спадщину психіатрів, психологів кінця ХІХ – початку ХХ ст., у фокусі уваги яких перебували випадки нав’язливого потягу або неконтрольованого страху щодо антропонімів, різноманітні емоційні реакції, викликані антропонімами, ситуації впливу особових імен та прізвищ на поведінку носія. Об’єктом дослідження є антропоніми як базові складники онімної системи; предметом дослідження – вплив антропонімів на різні аспекти життя носія на основі випадків, описаних у наукових працях психіатрів, психологів кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. З-поміж методів здебільшого послуговуємося методом аналізу наукової літератури, а також описовим і порівняльним. У результаті аналізу описаної в наукових розвідках консультативної практики психіатрів кінця ХІХ ст. було виявлено антропоніми в новому світлі – як предмет ірраціональної пристрасті (ономатоманія) або страху (ономатофобія). Небажані думки про імена, на переконання тодішніх лікарів, мали істотний негативний вплив на повсякденне життя їхніх пацієнтів, утім їхні сучасні колеги висловлюють сумніви щодо такого потенціалу антропонімів. У наступні роки дедалі частіше описуються дивні зв’язки між антропонімами та носіями, що в той чи той спосіб впливали на їхню поведінку: носії наслідували якості чи характер, «закладений» в імені або, навпаки, намагалися цілковито викреслити антропонім з пам’яті. У колі наукових проблем постають питання навмисної трансформації антропонімів задля розв’язання професійних чи побутових проблем, глибинні мотиви номінаторів, що впливають на їхній вибір імені для немовляти, а також механізм забування власних назв. У новому ракурсі постають імена, здатні викликати потужні асоціації, у такий спосіб впливаючи на різні аспекти життя носія, а також слугувати засобом маніпуляцій під час комунікації, демонструючи повагу чи зневагу до їхнього носія. Заслуговують також на увагу спроби психологів дати відповідь на питання щодо можливої кореляції імені та особистісних характеристик носія. У дослідженнях 20‑х років на основі зібраних попередниками випадків несвідомого впливу імені на поведінку носія були запропоновані три категорії, де такий вплив є найбільш помітним: загальний вплив на характер і поведінку, професійну сферу, а також особисті стосунки.

Посилання

Загнітко А. П. Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки: науково-аналітичне видання. Донецьк: ДонНУ, 2014. 464 с.

Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики. Острог, 2002. 168 с.

Крепелинъ Э. Учебникъ психіатрій для врачей и студентовъ. М.: Изданіе А. А. Карцева, 1910. 469 c.

Abraham K. Klinische Beiträge zur Psychoanalyse aus den Jahren 1907–1920. Band 10. 1921. 353 p.

Alspach E. M. On the Psychological Response to Unknown Proper Names. The American Journal of Psychology. 1917. Vol. 28(3). P. 436–443.

Aschaffenburg G. Experimentelle studien über association. 1 Theil. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1895. 373 p.

Charcot J.-M., Magnan V. De l’onomatomanie. Archives de Neurologie. 1885. Vol. 10(28). P. 157–168.

Claparède E. De la réprésentation des personnes inconnus, et des lapsus linguae. Archives de Psychologie. 1914. Vol. 14. P. 301–304.

Colín A. Proper Names and Repression. A Freudian Finding. Acta Scientific Neurology. 2020. Vol. 3.9. P. 72–84.

Cuzzolaro M., Fassino S. Body Image, Eating, and Weight A Guide to Assessment, Treatment, and Prevention: A Guide to Assessment, Treatment, and Prevention. Springer, 2018. 439 p.

English G. On the Psychological Response to Unknown Proper Names. The American Journal of Psychology. 1916. Vol. 27(3). P. 430–434.

Fear of Hearing Certain Words or Names Phobia – Onomatophobia. Fearof.net: website. URL: https://www.fearof.net/fear-of-hearing-certain-words-or-namesphobia-onomatophobia/

Flugel I. On the significance of names. British Journal of Medical Psychology. 1930. Vol. 10. P. 208–213.

Freud S. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Berlin, 1904. 93 p.

H. Influence of names. The Southern Literary Messenger. 1836. Vol. 2. P. 549–552.

Jones E. Papers on psycho-analysis. London: Baillière, Tindall and Cox, 1913. 462 p.

Kollarits J. Observations de psychologie quotidienne. Arch. de psychol. Vol. XIV. 1914. P. 225–240.

Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses by J. Séglas. Paris: Asselin et Houzeau, 1895. Fourth Lecture: Obsessions. P. 106–111. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957154X0001104106

Lo T.Y. Correlation of name and fame. Chinese J. Psychol., 1925, 3, No. 4, 1-10. Psychological Abstracts. 1927-06. Vol. 1. Issue 6. P. 319. No. 1386.

Magnan V. Psychiatrische vorlesungen. ІІ/ІІІ Heft. Über die Geistesstörungen der Entarteten. Leipzig, 1892. 54 p.

Miller G. A. Linguists, psychologists and the cognitive sciences. Language. 1990. Vol. 66. P. 317–322.

Morselli E. Dysmorphophobia and taphephobia: two hitherto undescribed forms of Insanity with fixed ideas. History of Psychiatry. 2001. Vol. 12(45). P. 107–114.

Naseeruddin Shah says he suffers from Onomatomania: What it means, is it a psychological condition? Hindustan Times: website. URL: https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/naseeruddin-shah-says-he-suffers-from-onomatomania-what-itmeans-is-it-a-psychological-condition-101646629501732.html

Nomatophobia. Segen’s Medical Dictionary. 2011. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/nomatophobia

Oberndorf C. P. Reaction to Personal Names. Psychoanalytic Review. 1918. Vol. 5. P. 47–52.

Onomatomania. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/onomatomania

Onomatophobia. Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health. Seventh Edition. 2003. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/onomatophobia

Starkey W. Onomatomania in an Old Man at. 74. Journal of Mental Science. Vol. 56(234). 1910. P. 530–531.

Stekel W. Die Verpflichtung des namens. Zeitschrift fuer psychotherapie und medizinische psychologie. Band III. Heft 2. 1911. P. 110–115.

Sutherland S. Macmillan dictionary of psychology. London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1991. 490 p.

Tuke D. H. Imperative ideas. Brain. 1894. Vol. 17. P. 179–197.

Zangwill I. The influence of names. Without prejudice. 1896. P. 219–224.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА