ЗМІНА СУСПІЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕМАНТИЧНИХ І АКСІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Автор(и)

  • О. А. Семенюк Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. К. Винниченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262419

Ключові слова:

семантичні й аксіологічні трансформації, політичний дискурс, екстралінгвальні чинники, сучасна українська мова, психолінгвістика, психологія мас

Анотація

Зазвичай трансформація складу актуальної лексики, семантики та оцінки слів є наслідком змін в суспільній свідомості, які, в свою чергу, стимульовані змінами в політичній, культурній, психологічній сферах життя суспільства. Метою пропонованої статті є аналіз чинників, які сприяють трансформації семантичних і аксіологічних характеристик лексичних одиниць в сучасному дискурсі. Одним із завдань є виокремлення й опис екстралінгвальних факторів, які впливають на особливості функціонування ключових слів епохи, елементів активної суспільно-політичної лексики. Об’єктом дослідження є зміни в семантиці та оцінці лексичних одиниць. У якості предмета дослідження обрано низку слів, які позначають актуальні і, у певному сенсі, дражливі для суспільства явища, зокрема – олігарх і олігархія. У процесі дослідження застосовано описовий метод, прийоми лексикографічного аналізу та асоціативного експерименту. Не останню роль у трансформаціях семантики й оцінки, функціонування цих та багатьох інших слів, особливо – на межі століть, відіграла боротьба думок і переконань, яка виявляється в наявності відносно демократичного інформаційного простору, розвиненого і вільного політичного дискурсу, активної політичної реклами тощо. Зазначимо, що в українській мові під тиском позамовних факторів, активованих процесами національної незалежності, державотворення, визвольних змагань, спостерігаємо нову хвилю трансформації семантики та оцінки лексичних і фразеологічних одиниць. Ключову роль наразі відіграють чинники декомунізації, розбудови української державної ідеології, власного політичного простору, війна з росією тощо. Лінгвістичний опис цих процесів на часі.

Посилання

Великий тлумачний словник української мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F

Глазовий П. П. Архетипи: [Гумор, сатира]. К.:МАУП, 2003. 234 с.

Лебон Гюстав. Психологія мас. Переклад Ярослав Мішанич. К.: Андронум, 2021. 138 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах/укладачі Яременко В.В., Сліпушко О.М. Т.3. К.: «Аконіт», 1999. 928 с.

Романюк Роман. Короткий політичний словник часів Незалежності. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2016/08/24/7118522/

Семенюк О. А. Некоторые особенности функционирования слов олигарх и олигархия в русском и украинском языках постсоветского периода. Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія: Філол. науки. Вип. V. Т.І. Луганськ, 2004. С. 231 – 238.

Словник.UA. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F

Словник іншомовних слів. За ред. О.С. Мельничука. Київ, 1974. 776 с.

Словник іншомовних слів/Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. К.: Наукова думка, 2000. 680 с.

Словник української мови: [в 11 т.]/редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Т.5. Київ: Наук. думка, 1974. 840 с.

Словник фемінітивів. URL: https://gendergid.org.ua/o/

Moscovici Serge. The Age of the Crowd: A Historical Treatise on Mass Psychology. Cambridge University Press, 1985. 418 p.

Tarde Gabriel. Études de psychologie sociale /(French Edition). Collection XIX, 2016. 332 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА