СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНЕ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Р. О. Коца Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.127855

Ключові слова:

композити-прикметники, власне (чисте) складання, семантика, словотвірний тип, давньоукраїнська мова

Анотація

У статті проведено семантичний та структурний аналіз власне складних прикметників, виявлених у пам’ятках XI – XIII ст. З’ясована семантика таких похідних, описані основні структурні моделі, визначено походження, шляхи запозичення та адаптації в давньоукраїнській мові.

Посилання

Vendina, T. I. (2002), Medieval man in the mirror of the Old Slavonic language [Srednevekovyy chelovek v zerkale staroslavyanskogo yazyka], Moskva, 336 p.

Vyalkina, L. V. (1974), The word-formative structure of compound words in the Old Russian language of the XI – XIV centuries [Slovoobrazovatel’naya struktura slozhnykh slov v drevnerusskom yazyke XI – XIV vv.], Voprosy slovoobrazovaniya i leksikologii drevnerusskogo yazyka, Moskva, pp. 156 – 195.

Dobrushina, E. R. (2009), Absoluteness of good and the relativity of good or vice versa? [Absolyutnost’ dobra i otnositel’nost’ blaga ili naoborot?], Vestnik PSTGU. ІІІ: Filologiya, No 1, pp. 25 – 40.

Etymological dictionary of Ukrainian language [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t.] (1982 – 2012).

Klymenko, N. F. (2014), The relationship of quantitative and evaluative adjectives [Vzaiemozviazky kilkisnykh prykmetnykiv z otsinnymy], Vybrani pratsi. Kyiv, pp. 22 – 43.

Losskiy, N. O. (1991), The conditions of absolute good: the basis of ethics [Usloviya absolyutnogo dobra: osnovy etiki], Moskva, 368 p.

Nizametdinova, N. Kh. (2004), Word-formation of compound words in Russian of the XI – XVII centuries [Slovoobrazovanie slozhnykh slov v russkom yazyke XI – XVII vv.], Moskva.

Nikiforova, S. A. Formation of the conceptual sphere ‘divine’ in the Russian language: composites with the first component все and много in the Old Russian hymnography [Formirovanie ponyatiynoy sfery ‘bozhestvennoe’ v russkom yazyke: kompozity s nachal’nymi vse i mnogo v drevnerusskoy gimnografii].

Trubetskoy, E.N. (1995), Meaning of life [Smysl zhizni], Smysl zhizni v russkoy filosofii. Sankt-Peterburg, pp. 259 – 341.

Etymological dictionary of Slavic languages: The Old Slavonic lexical fund [Etimologicheskiy slovar’ slavyanskikh yazykov: Praslavyanskiy leksicheskiy fond]. (1994), Moskva, No 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-27

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ