DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129956

АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ НЕОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ

Н. М. Хрустик, А. П. Романченко

Анотація


У статті досліджуються особливості творення неофіційних найменувань відомих в Україні автомобілів. Акцентується увага на тих онімах, словотворчим засобом для яких виступають асоціації. Розглядається механізм деривації асоціатів. Визначаються причини появи в українській мові розмовних назв автомобілів. Також розкривається їх зв'язок з асоціативним процесом як засобом словотворення.


Ключові слова


спосіб словотворення; асоціації; асоціація як засіб словотворення; власна назва; неофіційні назви автомобілів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


А які ви знаєте народні назви автомобілів? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.naminrie.ru/fomm.php?t1d=4&d=7030940

Запорожець (автомобіль) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki /Запорожець, (автомобіль)

Какие есть народные названия автомобилей? [Электронный ресурс]. - Режим доступу: www.bolshojvopros.ru/questions/458158 - Kakie-est-narodnyenazvanija-avtomobilej.html

Карпенко Ю. О. Ономастичні міркування / Ю. О. Карпенко // Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. О.Карпенко. - Одеса : Астропринт, 2005. -Вип. 9.-С. 11-17.

Краткий психологический словарь / под. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М. : Политиздат, 1985. - 431 с.

Народ и клички автомобилей [Электронный ресурс]. - Режим доступу : www.n-a-z-v-a-n-i-a.ru/new2/27.html

Прозвища автомобилей [Электронный ресурс]. - Режим доступу: avto-nomer.ru/newfomm/index.php/topic/3957

Хрустик Н. М. Асоціативність як засіб словотворення / Н. М. Хрустик // Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. О. Карпенко. - Одеса : Астропринт, 2005. - Вип. 8. - С. 3 - 10.

Хрустик Н. М. Асоціативність як засіб творення власних назв / Н. М. Хрустик // Традиційне і нове у вивченні власних назв : тези доповідей міжнародної ономастичної конференції. Донецьк - Горлівка - Святогірськ. 13-16 жовтня 2005 р. / відп. ред. Є. С. Отін. - Горлівка : ГДШІМ, 2005. - С. 56 - 58.

Хрустик Н. М. Дещо про асоціативність у найменуваннях тварин / Н. М. Хрустик // Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. О. Карпенко. - Одеса : Астропринт, 2009. - Вип. 12. - С. 43 50.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)