№ 21 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ МОВИ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ ВОДА У СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ PDF
О. В. Антонюк
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
О. В. Нахапетова
ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА PDF
С. П. Павелко
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ PDF
Г. В. Сеник
УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ ОДЕСИ PDF
Є. М. Степанов
АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ НЕОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ PDF
Н. М. Хрустик, А. П. Романченко
КОЛЕКТИВНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В МОВНІЙ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Л. В. Шевчук, Г. С. Яроцька
УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА ПИСЕМНИМИ ПАМ'ЯТКАМИ XIX СТ.: ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК PDF
М. Л. Дружинець

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ПЕРЕКЛАД

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІГУР МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) PDF
Ю. В. Бабій
КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ PDF
А. В. Гончаренко
ІНДЕКСАЛЬНА ПРИРОДА ЗНАКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ Д. Д. КРЕМЕНЯ PDF
В. В. Желязкова
МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ PDF
А. В. Ковалевська
ТЕХНІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ В НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОГРАМУВАННІ PDF
Т. Ю. Ковалевська
СПРИЙНЯТТЄВІ АКТИВАТОРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АСПЕКТІ МЕДІАВПЛИВУ PDF
І. В. Лакомська
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЛЮБКА ДЕРЕША PDF
К. О. Мікрюкова
ВАРІАЦІЇ НА ПСАЛМОВІ ТЕКСТИ В ПОЕТИЧНІЙ ВІЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО PDF
Л. Б. Мостова
КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ PDF
О. М. Олексюк
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ («PERSONA GRATA» М. КОЦЮБИНСЬКОГО) PDF
А. Л. Порожнюк
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ) PDF
М. Ю. Столяр
ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
С. В. Форманова
ЗВЕРТАННЯ В «КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Л. І. Хаценко
МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗНАКІВ У КОДОВИХ СТРУКТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ О. К. ГЛУШКА) PDF
О. В. Щербак