DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129959

КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ

А. В. Гончаренко

Анотація


У статті проаналізовано основні наукові погляди щодо поняття «дискурс», його категорій та типів. Особливу увагу приділено релігійному дискурсу та характеристиці його компонентів.


Ключові слова


дискурс; релігійний дискурс; хронотоп; дискурсивні стратегії; дискурсивні цінності; прецедентні тексти; дискурсивні формули

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики підручник /Ф.С. Бацевич. - К. : Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.

Івасишина Т.А. Релігійний та біблійній дискурси проблеми розмежування / Т.А. Івасишина // Studia Linguistica. Випуск 5, 2011. - С. 468-471.

Карасик В. И. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. - Волгоград : Перемена, 2002. - 477 с.

Липко I. П. Нариси з лінгвістичного аналізу дискурсу: до проблеми типології та характеристики /І. П. Липко. - Харків : «БУРУН і К», 2014. - 204 с.

Одарчук Н А. Структурно-функціональні особливості релігійного дискурсу / Н А. Одарчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ 1 Дискурсознавство. 5, 2008. - С. 44-48.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. - П. : Довкілля-К, 2011. - 844 с.

Смирнова М.С. Поняття стратегії ї тактики релігійної проповіді з позиції комунікативно-дискурсивного підходу / М.С. Смирнова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. Випуск 6, 2014.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)