DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129965

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЛЮБКА ДЕРЕША

К. О. Мікрюкова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функціонально-граматичного аспекту вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Любка Дереша. Узагальнено наявні лінгвістичні дослідження з теорії лексико-семантичного поля. Виділено основні лексико-семантичні групи лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Любка Дереша.


Ключові слова


лексико-семантичне поле; лексико-семантична група; вербалізація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахманова О. С. Словарь лингвистических тернимов / О. С. Ахматова. - Изд. 2-е, стереотипне. - М. : Эдиториал УРСР, 2004. - 576 с.

Бацевич Ф. С. Очерки по функциональной лексикологии / Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда. - Львов : Світ, 1997. - 392 с.

Дереш Л. Архе. Монолог, який усе ще триває. Роман / Любко Дереш. - Львів: Кальварія, 2005. - 276 с.

Дереш Л. Культ / Любко Дереш. - Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. — 90 с.

Дереш Л. Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів : Роман / Любко Дереш. - X.: Фоліо, 2007- 189 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / Кочерган М. П. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 464 с.

Крехно Т. І. Історія ЛСГ "плати — податки — повинності" в українській мові XV - XVIII ст. (на матеріалах українських пам'яток): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Т. І. Крехно. - Харків, 2005. - 1 9 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Лідія Андріївна Лисиченко. - Харків . ХДПУ ім. Г, С. Сковороди, 2006. - 150 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Лисиченко Л. А. - X . : Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 1997. - 131 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія /Селіванова Олена Олександрівна - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.

Щур Г. С. Теория поля в лингвистике / Георгий Семенович Щур. - М. : Наука, 1974. - 255 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)