DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129966

ВАРІАЦІЇ НА ПСАЛМОВІ ТЕКСТИ В ПОЕТИЧНІЙ ВІЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Л. Б. Мостова

Анотація


У статті розглядаються жанрові особливості твору, роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Ліни Костенко. Поетеса звертається до біблійного тексту і творчо оброблює його. Цикл Ліни Костенко становить абсолютно новий твір, який відтворює світовідчуття і світобачення авторки. Студіюючи національний, політичний контекст, християнські міфи, Ліна Костенко інтерпретує їх в оригінальних псалмах. Всі три псалми, опрацьовані Ліною Костенко, належать до першої книги Псалтиря і зберігають сюжетно-тематичну канву біблійних творів. Поетеса веде діалог з життям та Псалтирем. Опрацьовуючи канонічний текст, поетеса наповнює його власним потрактуванням мотивів, що суголосні поглядам авторки і є її дієвою позицією. Взагалі псалмам властива мова асоціацій, що характеризується постійним використанням образних порівнянь, метафор, іносказання. Основним композиційним прийомом псалмів виступає антитеза, висловлення контрастних переживань суму й радості, покаяння і хвали.


Ключові слова


жанр; Псалтир; синкретизм

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дюжева К. Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко / К. Дюжева // Літературознавчі обрії, 2001. - Випуск № 18. - С. 144-148.

Костенко Л. В. Вибране / Л. В. Костенко. - К., 1989. - 559 с.

Сулима В. Милістю божою «Давидові псалми» Ліни Костенко / В. Сулима // Урок української. - К„ 2000. - № 2. - С. 36-37.

Літературознавчий словник-довідник. - К.: Академія, 1997. - 750 с.

Закон Божий. - Чернівці. Свято-Успенська Почаєвська Лавра. - 2001. - 732 с.

Святе письмо Старого та Нового завіту // Українське біблійне товариство. - 1992. - 1070 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)