DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129969

КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ

О. М. Олексюк

Анотація


Статтю присвячено аналізу ключових слів комерційної реклами як маркерів мовного впливу. Виокремлені ключові слова розподілено на групи, висвітлено низку ознак зафіксованих ключових слів, за допомогою технологій нейролінгвістичного програмування розкрито їхню сугестогенну природу.


Ключові слова


комерційна реклама; ключові слова; сугестія; нейролінгвістичне програмування; вплив; семантика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.: іл.

Ковалевська А. В. Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних рекламних споганів [текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ковалевська Анастасія Володимирівна. — Одеса, 2011. — 293 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : монографія / Т. Ю. Ковалевська. — вид. друге, випр. і доп. — Одеса : Астропринт, 2008. — 324 с.

Коваленко Є. Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення / Є. Коваленко // Лінгвістичні студії: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. — С. 314—319.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. — СПб. : Евразия, 1999. - 479 с.

Психология в рекламе / [под ред. П. К. Власова]. — 2-е изд., допол., перераб., неправ. — X. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. — 320 с.

Серио П. Как читают тексты во Франции / П. Серио // Квадратура смысла : Французская школа анализа дискурса: пер. с фр. и португ. — М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. — С. 14—53.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)