DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129972

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ)

М. Ю. Столяр

Анотація


Статтю присвячено актуальній проблемі - функціонуванню молодіжного сленгу в художньому постмодерному дискурсі. Основна увага приділяється  семантичним і функціональним особливостям сленгової лексики в текстах творів І. Карпи. Автор пропонує аналізований матеріал розподілити на лексико-семантичні групи. До кожної групи наведено приклади із художніх творів І. Карпи («Bitches Get Everything», «Добло і зло: привиди моєї школи. Планета Тьолок», «Жовта книга: 50 хвилин. Фройд би плакав. Сни Ієрихона», «Піца «Гімалаї»). У висновках узагальнено специфіку вживання лексики молодіжного сленгу в художньому ідіолекті авторки.


Ключові слова


художня література; художній дискурс; молодіжний сленг; художнє мовлення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпа I. Bitches Get Everything / І. Карпа. - Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. - 240 с.

Карпа І.І. Добло і зло: привиди моєї школи, Планета Тьолок / І.І. Карпа. - Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. - 320с.

Карпа І. Жовта книга: 50 хвилин. Фройд би плакав. Сни Ієрихона /І. Карпа. - Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 320 с.

Карпа І. Піца «Гімалаї» / І. Карпа. - Харків. Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 400 с.

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг. Соціяльна диференціяція української мови / Л. Ставицька. - К.: Критика, 2005. - 464с.

Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Л. Ставицька. - К.: Критика, 2008.-454с.

Ткач Л. О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко / [Електронний ресурс] / Л. О. Ткач. Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1929/l/Tkach_Sotsiolmhvistychni_aspekty_dos]idzhennia.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)