DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130029

ГОВІРКА СЕЛА БАНДУРОВЕ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. П. Романченко

Анотація


Говірку села Бандурове, яка належить до подільського говору, схарактеризовано на різних мовних рівнях української мови. Описано її фонетичні, морфологічні та лексико-семантичні особливості. Головну увагу акцентовано на лексико-семантичному рівні говірки. Специфіку вказаного села продемонстровано на прикладі сільськогосподарської лексики. Розглянуто деякі назви, пов’язані з городництвом.


Ключові слова


говір; говірка; специфіка; Бандурове; сільськогосподарська лексика; городні культури

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевзенко С. П. Діалектологія : [навч. посіб.] / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 1980. – 247 с.

Березовська Г. Східноподільські говірки в контексті подільського говору / Г. Березовська // Філологічний вісник Уманського держ. пед.. ун-ту ім. П. Тичини : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Умань : Візаві, 2012. – Вип. 3. – С. 8-14.

Гороф’янюк І. В. До питання історії вивчення подільського говору / І. В. Гороф’янюк // Лінгвістичні читання : зб. наук. ст. / [відп. ред. О. А. Павлушенко]. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.

Гороф’янюк І. З історії дослідження подільського говору / І. Гороф’янюк, Н. Коваленко, Т. Тищенко // Подільський говір: Бібліографічний покажчик. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 3-17.

Гриценко П. Основні риси подільського говору / П. Гриценко // Поділля: історико-етнографічне дослідження. –К : Доля, 1994. – С. 74-81.

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – К. : Рад. шк.., 1966. – 308 с.

Задорожна Н. Лексичні діалектизми однієї говірки Синюхо-Бузького межиріччя / Н. Задорожна // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 46-52.

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Кіровоградська область. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 816 с.

Кузик Б. М. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: В 2 т. / Б. М. Кузик, В. В. Білошапка. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005. – Т. 1. – 496 с.

Макарова Т. Подорож до Гайворона [Електронний ресурс] / Т.Макарова. – Режим доступу : blog.library.kr.ua/2009/07/blog-post.html

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / Г. І. Матвіяс. – К. : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Прилипко Н. Подільський говір / Н. Прилипко // Українська мова: енциклопедія. – К. : Укр. енц. ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)