DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130073

ВПЛИВОВА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕРАКЦІЙ СЕКТАНТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОПОВІДЕЙ САНДЕЯ АДЕЛАДЖИ)

О. В. Климентова

Анотація


У статті здійснено лінгвістичний аналіз друкованих проповідницьких матеріалів пастора Сандея Аделаджи. Висвітлено специфіку текстових репрезентацій концепту «послух» і характер цілей, імплементованих у текст проповіді.


Ключові слова


вербальна сугестія; сектантський дискурс; послух; експлікація; експансивна адресатна програма

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аделаджа С. Успех во всем / Сандей Аделаджа. – К.: Светлая звезда, 2002. – 80 с.

Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов) : монографія / О. В. Климентова. – К.: ППНВ, 2012. – 371 с.

Ковалевська Т.Ю. Актуальні напрями дослідження вербального впливу / Т.Ю. Ковалевська // Одеський лінгвістичний вісник. Вип. 3: зб. наук. праць. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014 – С. 110 – 117.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)