DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130077

ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП «РАДЯНСЬКА ЖІНКА» НА СТОРІНКАХ ОДНОЙМЕННОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

В. О. Романенко

Анотація


У статті описано стереотипи образу «радянської жінки», представлені на сторінках жіночого періодичного видання «Радянська жінка», яке втілило не лише офіційну ідеологію, а й мову минулої епохи. Доведено, що українська жінка радянського періоду виступає типовим представником лінгвокультурної спільноти радянської України, зразком певної ментальності й водночас - регіональним варіантом «радянської жінки» з певним набором стереотипів «ідеальної жінки».


Ключові слова


стереотип; антропоцентризм; мовна особистість; лінгвоперсонологія; офіційна ідеологія; ідеальна жінка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки у громадському житті України 1884–1939 / М. Богачевська-Хом’як. – Київ: Либідь, 1995. – С. 332–338.

Горошко Е. И. Гендерная проблематика в языкознании. Введение в гендерные исследования: учебн. пособие: в 2 ч. / Е. И. Горошко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 1 ч. – 509 с.

Дмітрiєва М. М. Чи є чесна жiнка чесною людиною / М. М Дмітрiєва // Гендер i культура: зб. ст. / Упоряд. В. Агеєва, с. Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – с.185-191.

Ігнатенко І. »Ідеальна жінка»: уявлення про жіночу красу в СРСР у 1920–1930-ті роки / І. Ігнатенко, О. Оприско // Етнічна історія народів Європи. - 2014. - Вип. 42. - С. 178–183. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_42_28.pdf

Кісь О. Повертаючи власне минуле: жіноча історія як джерело сили для сучасного жіночого руху в Україні / О. Кісь // Міжнародний жіночий день – історія у фотографіях. – К., 2010. – С. 15.

Козлова Т. Стиль в костюме ХХ века. Учебное пособие для вузов / Т. Козлова, Е. Ильичева. – М.: Мир, 2003. – 165 с.

Лабур О. «Нова жінка»: унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років / О. Лабур // Краєзнавство. – 2010. – № 3. – С. 205–213.

Женский журнал. – 1928 р.– № 7. – С. 36.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1954. – М., 1954. – Ч. 1. – C. 503

Її кандидатський стаж // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 3.

Телефоністка // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 9.

Лід і полум’я // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 17.

Сім’я (кілька штрихів до портрета багатодітної родини) // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 18.

У своєму домі – господарки // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 20.

Просто хороша дружина // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 22.

Будьте красиві в свята і будні // Радянська жінка. – 1982. – № 2 – с. 30.

Материнська слава // Радянська жінка. – 1982. – № 3 – с. 1.

Хазяйки // Радянська жінка. – 1982. – № 3 – с. 8.

Так щедро висвітлена доля // Радянська жінка. – 1982. – № 1 – с. 1-3.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)