DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130078

НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Л. І. Стрій

Анотація


Статтю присвячено дослідженню ритуальних жанрів українського політичного дискурсу – некрологу і співчуттю. Визначено поняття політичного ритуалу та виокремлено основні мовленнєві жанри ритуального характеру. Проаналізовано некролог та співчуття як основні мовленнєві форми репрезентації ритуальних дій у ситуації смерті політичних або культурних діячів.


Ключові слова


політичний дискурс; політичний ритуал; мовленнєвий жанр; некролог; співчуття

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Завальська Л. В. Вербальна агресія в українській політичній комунікації (на матеріалі політичних ток-шоу) / Л. В. Завальська // Одеська лінгвістична школа : координати сучасних пошуків : [колективна монографія]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 437–447.

Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Антология культурологической мысли. – М. : Изд-во РОУ, 1996. – С. 204–209.

Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А. Д. Кривоносов. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2002. – 288 с.

Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : [монографія] / С. Т. Шабат-Савка. – Чернівці : Букрек, 2014. – 412 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)